Kuulutus katusuunnitelmaksi

Ehdotus katusuunnitelmaksi pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti näh-tävänä Sotkamon kunnan teknisessä toimistossa 13 – 27.3.2017.