Lankarullia.

Muu toiminta

Koululla järjestetään opetus- ja kasvatustyötä tukevaa muuta toimintaa, kuten koulun kerhotoimintaa sekä oppilaskunnan, henkilöstön sekä kodin ja koulun yhteistyössä järjestämiä tapahtumia.
Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Tätä tavoitetta tukee koulun kiusaamisen vastainen toimintamalli, jonka ytimessä on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja toimintaohjeet kiusaamistilanteiden selvittämiseen.

Koulumme tavoitteena on, että niin oppilaat kuin koulun aikuiset saavat toimia turvallisessa ja ilmapiiriltään myönteisessä oppimis- ja työympäristössä. Koulussamme panostetaan hyvään yhteishenkeen erilaisilla ryhmäyttämistavoilla sekä parantamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on vastuu siitä, että yhteisö on turvallinen, oppimista ja työn tekemistä kannustava eikä ketään yhteisön jäsentä kiusata. Jokaiseen kiusaamistapaukseen puututaan ja se käsitellään asianmukaisella tavalla.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Kontinjoen oppilaat. Oppilaskunnalla on hallitus, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä koko oppilaskunnan voimin erilaista koulun oppilastoimintaa. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet äänestetään ehdolle asettuneiden oppilaiden joukosta syyslukukauden alussa.

Oppilaskunta suunnittelee koululle erilaisia tapahtumia (esim. Halloween- ja vappujuhla, pikkujoulut) sekä kilpailuja (esim. kirjoituskilpailu, Talent Show, kepparikisat). Oppilaskuntatoiminnan avulla ohjataan oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön sekä edistetään lasten vastuunottoa yhteisten asioiden hoidosta.

Koululla järjestetään vuosittain niin Harrastamisen Suomen mallin, ulkoisten toimijoiden (esim. Kajaanin Haka ja Kajaanin 4H) sekä koulun opettajien ohjaamia kerhoja. Tänä lukuvuonna koulussa toimii liikuntakerho, käsitaidekerho sekä kepparikerho.

Kansanopisto järjestää koululla torstai-iltapäivisin soitinopetusta.