Lukukausimaksut

Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta päättää musiikkiopiston lukukausimaksujen suuruuden. Maksut laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, marraskuussa ja maaliskuussa. Opetuskertoja 35 oppituntia/lukuvuosi.

Muskari ja musiikkivalmennus:

Muskari/musiikkivalmennus 30 min 60 € / lukukausi
Muskari/musiikkivalmennus 45 min 90 € / lukukausi
Muskari/musiikkivalmennus 60 min 102 € / lukukausi
Musapaja 45 min (maksuton, kuuluu Suomen harrastamisen malli -hankkeeseen)
Aikuisten muskari 45 min 60 € / lukukausi
Sisarusmuskari 60 min 130 € / lukukausi
Perhemuskari 60 min 140 € / lukukausi

Soitonopetus:

opetuskerta 30 min 185 € / lukukausi
opetuskerta 45 min 225 € / lukukausi
opetuskerta 60 min 243 € / lukukausi
opetuskerta 75 min 275 € / lukukausi
opetuskerta 30 min 140 € / lukukausi
soitinlainamaksu 40 €

Musiikkiopiston ryhmäopetukseen osallistuvalta peritään osallistumismaksu 25 € / lukukausi, mikäli hänellä ei ole oppilaspaikkaa yksilöopetukseen.

Vapaaoppilaspaikka

Lukukausimaksuun voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. Hakemukseen tarvitaan sosiaalitoimen lausunto, joka toimitetaan musiikkiopiston kansliaan. Rehtori voi tehdä maksuvapautuksen yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan.

Sisarmaksu

Sisaralennus koskee samassa osoitteessa asuvia alaikäisiä lapsia. Sisaralennus on 25 % lukukausimaksusta soitinopinnoissa opiskeleville.

Maksujärjestelyt

Eräpäivämuutoksista tai muista maksujärjestelyistä voidaan sopia. Ota yhteyttä kansliaan.