Kokousnuija

Viranhaltijan päätökset

Julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävilläolo- ja muutoksenhakuajan, jonka jälkeen ne poistuvat verkkosivuilta.