Maisemaa Ontojoelta ilmasta kuvattuna

Ontojoki

Ontojoen kylä sijaitsee kantatie 76 varressa noin 24 km Sotkamon keskustasta Kuhmon suuntaan. Vakituisia asukkaita kylällä on nykyisin hieman alle sata. Kylä on saanut nimensä kylän läpi virtaavan joen mukaan. Ontojoki laskee Ontojärvestä Iso-Kiimaseen. Jokeen on rakennettu kaksi vesivoimalaitosta. Kallioisen voimalaitos sijaitsee Ontojoen kylällä ja tunnetaan yhtenä kylän maamerkeistä.

Kylä tervareitin varrella

Ontojoen kylä on syntynyt tärkeän vesireitin varrelle. Myötävirtaan on soudettu tervaa Ouluun ja uitettu puutavaraa. Vastavirtaan on viety kauppatavaraa Kuhmoon ja savotoille. Matkamiehet ovat kulkeneet molempiin suuntiin.

Ontojoella oli lisäksi merkittävä puutavaran erottelupaikka. Talvisin savotoilla kaadettu puu eroteltiin mies- ja naisvoimin vedessä puuyhtiöiden leimamerkkien mukaan. Erottelupaikalla työskenteli kesäisin satoja ihmisiä, erityisesti opiskelijoita. Olipa siellä kesätöissä itse Kekkonenkin aikoinaan.

Kylällä on Ontojoen kyläyhdistyksen ylläpitämä kylätalo (Kurikkalahdentie 2b) ja kauniilla paikalla, joen rannalla, laavu ja sauna. Kylätaloa vuokrataan majoitus- ja juhlatilaksi.

Kylätalolle on koottu joen puuerotteluun ja uittoon liittyvä näyttely, joka sisältää kuvamateriaalia ja jonkin verran esineistöä. Näyttelyyn on kerätty myös kyläkouluun liittyvää historiaa.

Ontojoki on erittäin kalaisa ja kylälle on kehittynyt oma kuoreennostoperinne. Toukokuun puolenvälin tienoilla kyläläiset kokoontuvat voimalaitoksen alapuolelle lippoamaan kuoretta (kuore=norssi, lohen sukuinen pieni, suurina parvina liikkuva kala).

Kallioisten voimalaitos asuinalueineen on oiva esimerkki Suomen sähköistämisen ja sotien jälkeisen rakentamisen vaikutuksista. Kajaani Oy päätti aloittaa vesistöjen rakentamisen ja valjastamisen sähköntuotantoon 1940-luvulla. Ontojoen voimalaitokset, Katerma joen yläjuoksulla ja Kallioinen joen alajuoksulla, valmistuivat 1950 ja 1957.

Kallioisten voimalaitosalue on kulttuurihistoriallisesti tärkeä kokonaisuus (Kari Tervo). Asuintalot ovat nykyisin yksityisomistuksessa. Voimalaitoksen alapuolella ja yläpuolella on veneenlaskuluiskat.

Etäisyydet Ontojoelta

  • Sotkamon keskusta 25 min
  • Kuhmo 25 min