Maankäyttöpoliittinen ohjelma

Maankäyttöpolitiikalla tarkoitetaan kunnan maankäyttöön, maanhankintaan ja – luovutukseen sekä sopimuspolitiikkaan ja kaavoitukseen liittyviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ohjata kunnan kehitystä haluttuun suuntaan sekä laadullisesti että kustannusten osalta. Maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa kunta päättää maapolitiikan strategiset tavoitteensa, toimintaperiaatteensa ja käytettävät keinot.