Sorateiden risteys metsäisellä alueella

Yksityistiet

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on tietoimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin. Vain järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea kunnan avustuksia (Yksityistielaki 84 §).

Yksityistieavustukset

Sotkamon kunta avustaa pysyvän asutuksen pääsyteitä km-perusteisella avustuksella ja mikäli tielle on perustettu tiekunta, saa avustuksen hoitokulujen tilitystä vastaan.

Avustuksen edellytyksenä on, että pysyvän asutuksen käyttämä tienpituus on vähintään 200 m, kiinteistölle on olemassa asuinkiinteistön rakennuslupa ja kiinteistöllä väestörekisterin mukaan asutaan.

Kunta ei avusta yksityisteiden perusparannushankkeita.

Yksityistielain mukaisissa valtion avustamissa perusparannuskohteissa valtion avustus on 70 %.

Kaikkien avustettavien tiekuntien tulee pitää kokous vähintään neljän vuoden välein. Kokouksen pöytäkirjan kopio tulee toimittaa Sotkamon kunnalle.