Yksityistiet

Yksityistieavustukset

Sotkamon kunta avustaa pysyvän asutuksen pääsyteitä km-perusteisella avustuksella.

Avustuksen edellytyksenä on, että pysyvän asutuksen käyttämä tienpituus on vähintään 200 m, kiinteistölle on olemassa asuinkiinteistön rakennuslupa ja kiinteistöllä väestörekisterin mukaan asutaan.

Kunta avustaa ennen vuotta 2005 kunnan kanssa kunnossapitosopimuksen tehneitä tiekuntia tekemällä tien hoitotyöt. Avustuksen piiriin eivät kuulu tien aurausviitoituksen tekeminen, kelirikkomerkkien asettaminen ja poistaminen, eikä hiekoitus talvella. Teiden hoito toteutetaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Lisäksi kunta avustaa yksityisteiden perusparannushankkeita.

Yksityistielain mukaisissa valtion avustamissa perusparannuskohteissa kunnan avustus on 75 % tiekunnan maksettavaksi jäävästä osuudesta (esim. valtion avustus 50 %, kunnan avustus 37,5 %, tiekunnan maksuosuus 12,5 %).

Metsänparannusvaroilla (KEMERA) parannettavien yksityisteiden avustamiseen kunta osallistuu tapauskohtaisesti. Avustusta annetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle tai koko tielle, jos tiellä on tieverkkoa täydentävää vaikutusta ja läpikulkuliikennettä. Avustus on 50 % osakkaan maksettavaksi jäävästä maksuosuudesta.