Ylämäkeen kaartuva omakotitaloalueen katunäkymä

Kaavatiet

Kaavateillä tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä. Kadunpitäjänä toimii kunta. Katualueiden hoidon taso määräytyy hoitoluokituksen mukaisesti. Hoitoluokitus määrittää kunnossapitotoimenpiteille tarkoituksenmukaisen järjestyksen ja väylien kunnolle tavoitteellisen laatutason.

Katujen suunnittelu

Katusuunnitelma laaditaan vahvistetun asemakaavan pohjalta. Suunnitelmassa esitetään katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin ja sovitetaan katu ympäristöön olosuhteet huomioiden.

Katusuunnitelmasta käy ilmi

  • liikennejärjestelyperiaatteet
  • katualueen kuivatus ja sadevesien johtaminen
  • kadun korkeusasema
  • kadun päällystemateriaali
  • tarvittaessa istutukset ja pysyvät laitteet ja rakennelmat.

Katusuunnittelutyön yhteydessä tai erillisenä hankkeena laaditaan vesihuoltosuunnitelmia katu- ja muille yleisille alueille. Vesihuoltosuunnitelma mahdollistaa vesijohtoverkoston sekä jätevesi- ja hulevesiviemäri- verkoston laajentamisen tai uudistamisen toiminta-alueella.

Sotkamon kunnassa on noin yhteensä 70 km rakennuskaavateitä ja kevyenliikenteen väyliä n. 20 km. Tieverkoston kunnossapidosta ja rakennuttamisesta päättää ympäristö- ja tekninen lautakunta.