Kuvassa on laituri syksyisessä järvimaisemassa

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat laillisuusvalvonta ja yleisen edun valvonta ympäristöasioissa

Sotkamon kunnassa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä vastaa ympäristö- ja tekninen lautakunta. Käytännössä tehtäviä hoitaa lautakunnan alaisuudessa toimiva henkilöstö, jolle lautakunta on delegoinut toimivaltaansa monissa ympäristönsuojeluun liittyvissä lupa- ja valvonta-asioissa.

Laillisuusvalvontaan kuuluu ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain ja eräiden muiden lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten ja päätösten noudattamisen valvonta, sekä ympäristöllisten lupien (esimerkiksi maa-aineslupien ja ympäristölupien) valvonta.

Ympäristönsuojelun yleisen edun valvomiseksi ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja muiden viranomaisten ratkaistavana olevista asioista. Ympäristönsuojeluviranomainen pyrkii resurssiensa puitteissa edistämään yleistä etua myös osallistumalla ympäristönsuojelun edistämishankkeisiin.

Yhteystiedot