Sivistystoimen lautakunta

Sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat koulutoimi, vapaa-aikapalvelut ja varhaiskasvatus. Lautakunta johtaa ja kehittää omalta osaltaan sivistyksen toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa.

Sivistystoimen lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta ellei kunnanvaltuusto toisin päätä.

Sivistystoimen lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Pj. Sami Mähönen, puh. 0405403525, sami.mahonen@outlook.com
varajäsen Olli Korhonen

Vpj. Marja-Leena Korhonen, puh. 0407718510, korhonen.marjaleena@gmail.com
varajäsen Helena Aaltonen, puh. 0447100854, helena.vuokatti@gmail.com

Ari Hakkarainen, puh. 0405821175, ari.hakkarainen@hotmail.fi
varajäsen Antti Heikkinen, puh. 0452508755, sapsojarvi@gmail.com

Anja Juntunen, puh. 0400770831, anj.juntunen@gmail.com
varajäsen Kirsi Moisanen, puh. 0405612090, kirsi.moisanen@kamk.fi

Mika Karjalainen, puh. 0504766077, karjalainenmik@gmail.com
varajäsen Mauno Heikkinen, puh. 0445919857, mauno12.heikkinen@gmail.com

Nina Repo, puh. 0503628192, nina@ninnimoi.fi
varajäsen Merja Korhonen, puh. 0400585174, merja.artedaamit@gmail.com

Mervi Sirviö
varajäsen Elina Lehtimäki, puh. 0409677665, elina.lehtimaki94@gmail.com

Pekka Malinen
varajäsen Paavo Tervonen, puh. 0400517361, paavo.tervonen2@hotmail.com

Heidi Kotilainen, puh. 0414339441, heidi.e.kotilainen@gmail.com
varajäsen Mirva Heikkinen, mirva.heikkinen@evl.fi