Esiopetus

Esiopetusta järjestetään 6 -vuotiaille päiväkotien esiopetusryhmissä.

Lapsella on velvollisuus osallistua kunnalliseen maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksen suorittaminen tallennetaan valtakunnalliseen Koski -tietovarantoon.

Ilmoita lapsesi esiopetukseen eAsiointipalvelussa sähköisesti. Mikäli se ei ole mahdollista, käytä paperilomaketta tai jätä ilmoitus puhelimitse, p. 044 750 2230 tai sähköpostilla. Muista täyttää myös varhaiskasvatushakemus (hoitomuodoksi valitse 4 = esik. osapäivähoito), jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta.

Ota oppilaaksiottoalueet huomioon esiopetuspaikan valinnassa.

Vihreällä pohjalla VakaMukana -sovelluksen logo

eAsiointipalvelussa

  • teet esiopetus-, varhaiskasvatus- tai palvelusetelihakemuksen
  • näet lastasi koskevat varhaiskasvatus- ja esiopetuspäätökset
  • ilmoitat tulevia hoitoaikoja
  • seuraat lapsesi palvelusopimuksen käytettyjä/jäljellä olevia tunteja

Esiopetus on maksutonta (4 h/pv) sivistystoimen lautakunnan päättämän esiopetuksen lukuvuoden aikana. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitomaksu määräytyy palvelusopimuksen mukaan. Esiopetuksen lomaviikoilta peritään suhteutetusti korkeampi maksu silloin, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa kokoaikaisesti kyseisenä loma-aikana (maksupäätöstä ei tehdä erikseen) ja palvelusopimuksen kuukausituntimäärä ylittyy.

Syyslukukausi
ma 21.8.2023 – pe 22.12.2023
Syysloma 16.10. – 22.10.2023
Itsenäisyyspäivä ke 6.12.2023
Joululoma 23.12.2023 – 7.1.2024
Kevätlukukausi
ma 8.1.2024 – pe 31.5.2024
Talviloma 4.3. – 10.3.2024
Pääsiäinen 29.3. – 1.4.2024
Vappu ke 1.5.2024
(Helatorstai 9.5.2024)

Syyslukukausi
ma 19.8.2024 – pe 20.12.2024
Syysloma 14.10. – 20.10.2024
Itsenäisyyspäivä pe 6.12.2024
Joululoma 23.12.2024 – 6.1.2025
Kevätlukukausi
ti 7.1.2025 – pe 30.5.2025
Talviloma 3.3. – 9.3.2025
Pääsiäinen 18.4. – 21.4.2025
Vappu to 1.5.2025
Vapaapäivä pe 2.5.2025
(Helatorstai 29.5.2025)

Esiopetussuunnitelmat

Värikyniä ympyrässä terät keskellä.

Esiopetussuunnitelma

Sivistystoimen lautakunta on hyväksynyt esiopetussuunnitelman 15.6.2022 §69

Hiekassa hiekkaleluja, sankoja, kastelukannu ja pieni harava

2-vuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Sivistystoimen lautakunta on hyväksynyt 2-vuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman 11.8.2022 § 80

Sotkamon kunta on mukana 2-vuotisessa esiopetuksen kokeilussa, joka koskee 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia.  Kokeilu perustuu koeasetelmaan, joten kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse, vaan valinta on tapahtunut kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta, on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina. Kokeiluun kuuluvat 2016 ja 2017 syntyneet lapset ja kokeilu päättyy 31.5.2024.

Kokeilua järjestävät esiopetuksen toimipaikat valitsi OKM 9.4.2021 ja päätös tuli Sotkamoon 12.4.2021. Verrokkiryhmään kuuluvien lasten osalta varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisena toimintana, joten heidän huoltajiltaan ei tarvittu toimenpiteitä.

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen yksivuotisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet muulla tavoin.

Kokeilussa on mukana Tiilikankaan päiväkoti sekä Käpymetsän vuoropäiväkoti, muiden päiväkotien osalta 2016 ja 2017 syntyneet lapset kuuluvat verrokkiryhmiin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista OKM selvittää seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunta osallistuu myös ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja kokeilusta
https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu.
Kysymyksiä ja vastauksia
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-esiopetuskokeilusta

Wilma-sovelluksen kuvake

Wilma

Wilma on varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja lukion opiskelijahallinto-ohjelman www-liittymä. Wilman kautta huoltajat viestivät esiopetuksen opettajien kanssa ja lukevat esiopetuksen tiedotteita.

Esiopetuspaikkojen sijainti Sotkamon kartalla
Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli

Niskanen Heikki

Päiväkodin johtaja, Satuvakka

esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus

Niskanen Reeta

Päiväkodin johtaja, Käpymetsä ja perhepäivähoidonohjaus

Piirainen Minna

Päiväkodin johtaja, Tiilikangas

esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus

Parviainen Jorma

Päiväkodin johtaja, Leivola

esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus- ja esiopetusasiat, varhaiskasvatuksen laskutus

Leinonen Päivi

Toimistosihteeri, varhaiskasvatus / varhaiskasvatuksen laskutusasiat