Kuvassa keväinen koivumetsä. Kuvituskuva.

Vastuullinen matkailu

Sotkamon ja Vuokatin matkailualueen vahvuus on monipuolinen luonto sen neljässä eri vuodenajassa. Olemme sitoutuneet kehittämään ja edistämään kestävää matkailua.

Tavoitteena olla STF-destinaatio vuoden 2025 aikana

Matkailuelinkeinon on pystyttävä vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, ja sen takia kehityksen on oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin (STF).

Visit Finlandin julkaisemaan, vuoteen 2025 ulottuvaan matkailustrategiaan on kirjattu seuraava tavoite: ”Suomi on kestävä, luotettava ja turvallinen matkakohde. Meidät tunnetaan maailman johtavana kestävän matkailun maana. Suomen matkailuala on kilpailukykyinen kaikkina vuodenaikoina.” Booking.com -yrityksen huhtikuussa 2023 julkaiseman kansainvälisen tutkimuksen mukaan 74 % matkailijoista on sitä mieltä, että meidän tulee tehdä vastuullisia valintoja matkakohteita ja palveluita valitessamme. 51 % vastaajista taas oli sitä mieltä, että vastuullisia palveluita on tarjolla liian vähän, ja 44 % vastaajista ei tiennyt, mistä vastuullisia palveluita voisi löytää.

Kunnianhimoisia tavoitteita tarvitaan ja niiden saavuttamisen tueksi konkreettisia toimenpiteitä. Pelkät puheet eivät kuitenkaan riitä vakuuttamaan matkailijoita tai yhteistyökumppaneita yrityksissä ja matkakohteissa tehtävästä vastuullisuustyöstä. Sen vuoksi tarvitaan tekemistä todentavia ja jatkuvaa kehittämistä edistäviä työkaluja, kuten Sustainable Travel Finland -ohjelma.

Vuokatti on asettanut tavoitteeksi olla STF-merkin saanut matkailukohde vuoden 2025 aikana. Tämä tavoite edellyttää alueen matkailuyritysten vastuulliseen toimintaan sitoutumista, jonka lisäksi vähintään 51% kansainvälistä matkailutoimintaa tekevistä yrityksistä tulee olla läpikäynyt STF-polun ja saanut merkin. Yksin yrityksiä ei tämän tavoitteen kanssa jätetä, vaan Vuokatissa alkuvuodesta 2023 alkaneen hankkeen toimenpidesuunnitelman mukaisesti yrityksille on tarjolla ohjattu polku, joka johtaa sertifiointiin ja STF-merkin saamiseen. Marraskuussa 2023 alkavan ja alkuvuonna 2025 päättyvän polun aikana yrityksille on tarjolla valmennuksia, sparrausta ja vastuullisen toiminnan ohjattua dokumentointia.

Vastuullisuustyötä ei tehdä Visit Finlandille tai destinaation mieliksi, vaan se on tekemistä ohjaava arvo, mikä tarkoittaa käytännössä mm. vastuullisten valintojen tekemistä hankintojen, energiasopimusten ja henkilöstön hyvinvointia edistävien toimien osalta. Kuluttajien ja potentiaalisten työntekijöiden tietoisuus lisääntyy kaiken aikaa ja sen vuoksi yritykset tai alueet eivät voi enää jäädä pois tästä junasta.