Sisäilmaongelma

Ohjeet sisäilmaongelman ilmoittamisesta

1. Tekninen ongelma ilmoitetaan suoraan esimiehelle

Helposti havaittavasta teknisestä ongelmasta (esim. veto, kylmyys, kuumuus) tulee ilmoittaa lähimmälle esimiehelle. Esimies esittää asian eteenpäin kiinteistöpalveluille ongelman sitä vaatiessa. Esimiehen tulee myös antaa ilmoituksen tekijälle palautetta ongelmankäsittelyn etenemisestä.

Jos teknistä ongelmaa ei ole korjattu huomautuksista huolimatta, tällöin asia tuodaan sisäilmatyöryhmälle tekemällä kirjallinen ilmoitus sisäilmaongelmasta sähköisellä lomakkeella.

2. Oireileva työntekijä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa

Oireilevan työntekijän tulee kääntyä työterveyshuollon puoleen, jonka kautta on mahdollista saada arvio oireilusta.

Työterveyshuolto voi selvittää oireilua, jolloin saadaan systemaattista tietoa haittatekijöistä ja niiden yleisyydestä.

Muiden tilojen käyttäjien tulee olla yhteydessä perus- tai kouluterveydenhuoltoon.

3. Ilmoitus sisäilmaongelmasta

Sisäilmaongelmailmoituksen tekoon tulee turvautua vasta, kun ongelman ratkaisua ei ole löydetty esimiehen tai kiinteistöpalvelujen kautta.

Sisäilmaongelmailmoitus tehdään Sotkamon kunnan internetsivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lomake lähetetään sisäilmatyöryhmän puheenjohtajalle ja sihteerille (työsuojeluvaltuutettu).

Ilmoituslomakkeen täyttää työpisteen esimies. Sisäilmaongelmailmoituksen voi myös tehdä työsuojeluvaltuutettu, jos henkilö ei koe saavansa asiaa eteenpäin esimiehen kautta pyynnöistä huolimatta.

Sisäilmailmoituksen tietosuojaseloste: https://www.sotkamo.fi/kunta-ja-hallinto/asiointi/tietosuoja/

Ilmoitus sisäilmaongelmasta

Sisäilmaongelmien ilmoituslomakkeen tekee tilassa toimivan yksikön johtaja, esimies tai vastaava esimiesasemassa oleva henkilö. Lomake ohjautuu Sotkamon kunnan sisäilmatyöryhmän puheenjohtajalle ja sihteerille.

 • KOHDE

  HUOM! Sisäilmaongelman ilmoitukseen EI saa laittaa yksilöiviä henkilötietoja, kuten nimiä, vaan ilmoitus ja ongelma on kuvattava anonyymisti.
 • ONGELMA

  HUOM! Sisäilmaongelman ilmoitukseen EI saa laittaa yksilöiviä henkilötietoja, kuten nimiä, vaan ilmoitus ja ongelma on kuvattava anonyymisti.
 • Minkä tyyppisiä haittatekijöitä / oireita ongelma aiheuttaa tilan käyttäjälle?
 • ILMOITUKSEN TIEDOT

  Ilmoituksen päivämäärä sekä ilmoituksen tekijän (yksikön johtaja, esimies tai vastaava) ja tiedoksi saajien sähköpostiosoitteet
 • KK slash PP slash VVVV