Koira ja iPadia pitelevä nainen katselevat toisiaan

Sähköinen lupa-asiointi

Sotkamo on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Lupapiste

Voit hoitaa lupa-asiat ja ennakkokyselyt kätevästi Lupapisteen kautta, joka kattaa rakennus-, toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupien sekä poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun hakemisen.

Kirjaudu Lupapiste-palveluun tai anna pääsuunnittelijalle valtuus tehdä hakemus puolestasi. Lupapisteen käyttö alkaa ilmoittamalla kohde, johon haet lupaa. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu ohjaa yhteydenottosi automaattisesti oikealle viranomaiselle.

Rakentamisen lupia voi jatkossakin hakea kirjallisesti erityisestä syystä. Ole yhteydessä rakennusvalvontaan aina ennen paperisen hakemuksen jättämistä. Paperiset hakemukset siirretään näissä tapauksissa sähköiseen muotoon rakennusvalvontaviranomaisen toimesta, ja asiointi jatkuu siellä.

Lupahakemuksen tulostettavia lomakkeita voi käyttää sähköisen lupahakemuksen liitteenä tai kirjallisen luvan hakemiseen.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat

  • pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)
  • rajanaapurien kuulemiset
  • jätevesien käsittelysuunnitelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)
  • energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)
  • mahd. poikkeamispäätös (lainvoimaisuustodistuksella varustettu)
  • mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja
  • kaupparekisteriote (yhtiöt)
  • ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)
  • valtakirja tarvittaessa