Iltapäiväkerhossa läksyjentekohetki.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Sotkamossa perusopetus järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2.- luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään koulun työjärjestyksen mukaisina arkikoulupäivinä klo 7-9 ja klo 11-17 välisenä aikana koululla omissa tai koulujen läheisyydessä olevissa tiloissa.

Lapsen piirros, jossa punainen talo, possu ja aurinko.

Toiminnan sisältö ja tavoite

Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, lapsen tunne-elämän kehitystä sekä edistää osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen paikan viettää aikaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen, sekä mahdollisuuden osallistua monipuoliseen lapsilähtöiseen toimintaan. Toiminnassa esimerkiksi tehdään läksyjä, leikitään, askarrellaan, tehdään retkiä ja ulkoillaan. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan välipala.

Toimintasuunnitelma

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on luettavissa nettisivuilta sivistystoimen lautakunnan hyväksymisen jälkeen.

Lapselle joka on ykkös- tai kakkosluokalla, tai hän on erityisen tuen piirissä.

Paikka myönnetään, mikäli lapsen huoltaja/huoltajat käyvät työssä tai opiskelevat tai on olemassa muu erityinen syy paikan tarpeelle.

Toimintaa järjestetään koulupäivinä maanantaista perjantaihin.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen päättymisestä klo 17 saakka

 • Kontinjoella
 • Leivolassa
 • Salmelassa
 • Vuokatissa

Pohjavaaralla iltapäivätoimintaa järjestää varhaiskasvatus.

Aamutoimintaa järjestetään klo 7 koulujen alkamiseen saakka

 • Salmelassa
 • Vuokatissa

Muilla kouluilla aamutoimintaa järjestetään tarvittaessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Vaativan erityisen tuen lapsille on oma aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmä Salmelassa.

Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina!

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta tietokoneen/mobiililaitteen nettiselaimella. Seuraava hakuaika on 15.1.-31.1.2024.

Jos hakeminen Wilman kautta ei ole mahdollista, huoltaja voi ilmoittaa lapsensa aamu- ja iltapäivätoimintaan paperisella hakulomakkeella.

Seuraavan lukuvuoden toimintaryhmät määräytyvät 31.1. mennessä palautettujen hakemusten perusteella.

 

Kesken lukuvuoden toimintaan haetaan vain paperisella hakulomakkeella, joita saa aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorilta, toimipaikoista tai kunnan nettisivuilta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta laskutetaan jokaiselta kuukaudelta, kun lapsi osallistuu toimintaan. Elokuulta laskutetaan koko kuukausimaksu, mutta kesäkuuta ei laskuteta. Lasku lähetetään huoltajalle kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu.

Voit valita lapsellesi joko kokoaikapaikan tai osa-aikapaikan. Osa-aikapaikalla lapselle voi tulla ilttipäiviä enintään 10.

Iltapäivätoiminnassa

 • Kokoaikapaikka 120 €/kk, perheen seuraavasta lapsesta 90 €/kk
 • Osa-aikapaikka 80 €/kk, perheen seuraavasta lapsesta 40 €/kk
 • Päivämaksu 20 €/päivä

Aamutoiminnassa

 • Kokoaikapaikka 40 €/kk
 • Osa-aikapaikka 20 €/kk (10 pv/kk)
 • Päivämaksu 10 €/päivä

Aamuhoidosta ei saa sisaralennusta.

Vaativan erityisen tuen oppilailta ei peritä maksua toiminnasta, jos apip-toiminta on kirjattu tukitoimeksi erityishuolto-ohjelmaan.

Toimintamaksuista voidaan myöntää maksuvapautusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Maksuvapautusta haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautushakemuksella. Hakemuksen lisäksi tulee liitteenä toimittaa peruste maksuvapautukselle esim. opiskelijatodistus, tulotiedot, sosiaalityöntekijän lausunto tms.

Toimipaikat

Ota yhteyttä

Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli

Sirviö Päivi

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi

Markkinatie 1
88600 Sotkamo
puh. 040 187 9064

Vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan pääasiallisesti kunnan yleistä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa sekä sitä järjestetään perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen tapahtuu palvelusuunnitelman ja erityishuolto- ohjelman perusteella. Oppilailla tulee olla pidennetyn oppivelvollisuuden päätös sekä voimassaoleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Toiminnan tavoitteena on tarjota vaativan erityisen tuen oppilaille koulutyöskentelyn vastapainoksi virikkeellistä ja ohjattua toimintaa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Tämän toiminnan tulee tukea opetuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamista ottamalla ne huomioon sekä tavoitteiden asettelussa, toiminnan suunnittelussa kuin itse toiminnassakin.

Toiminnan yleisenä ja yhteisenä tehtävänä on edistää oppilaiden persoonallisuuden kaikenpuolista kehittymistä sekä tukea niiden valmiuksien saavuttamista, jotka mahdollistavat oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun. Vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille on tärkeää taata myös se tuki ja ne apuvälineet, joita he osallistuakseen ja kehittyäkseen tarvitsevat. Toiminnassa ja arjessa korostuu moniammatillinen yhteistyö eri terapeuttien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Toteutuksessa keskeistä on myös vammaispalvelulain hengen mukainen toiminta.

Vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi tapahtuu yhteistyössä Salmelan koulun ja vammaispalveluiden kanssa.

Vaativan erityisen tuen ryhmien osalta mahdollisuus aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumiseen tarjotaan oppilaille, joilla on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös voimassa oleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toimintaa järjestetään ryhmien omissa tiloissa, jotka sijaitsevat Salmelan koululla. Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin klo 7–16.45 välisenä aikana. Oppilaiden osallistumisaika aamu- ja iltapäivätoimintaan määrittyy lähtökohtaisesti vanhempien työaikojen mukaisesti. Mikäli työajoissa tapahtuu muutoksia, tulee huoltajien ilmoittaa siitä viipymättä hoitopaikkaan. Aamupäivätoiminnassa mukana oleville tarjotaan aamupalaa tapauskohtaisesti tarpeen mukaan.

Vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan keväisin samalla aikataululla ja lomakkeilla kuin yleiseenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Ensisijaisesti hakeminen tapahtuu Wilman kautta. Tarvittaessa hakulomakkeita saa koulutoimistosta, koulun kansliasta sekä kunnan nettisivulta. Huoltajien tulee vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnantarve koululle heinäkuun loppuun mennessä

Huoltajien tulee ilmoittaa seuraavan viikon hoitoajat edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä. Hoidontarpeen peruuntumisesta tai muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hoitopaikkaan.

Vaativan erityisen tuen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on ollut perheille maksutonta kehitysvammahuoltolain nojalla, mikäli oppilaalla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Ryhmässä toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta vastaa sama henkilöstö, joka ohjaa oppilaita myös koulupäivän aikana.

Ota yhteyttä