Ilmasta kuvattu näkymä Sotkamon kirkonkylältä vuokatinvaaroille.

Kuntastrategia ja muut ohjelmat

Kuntastrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon peruskivenä. Kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset sekä talousarvio toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien sekä indikaattoreiden avulla ja tärkeänä osana strategiaa ovat innovatiivisuus ja yhteistyö. Tarvitaan kokeilukulttuuria sekä rohkeata asioiden eteenpäin viemistä ja strategian käytännön toteuttamisessa tarvitaan vahvaa viestintää.

Sotkamon kunnan strategia 2025 – Kultamunien kotipesä

Kuntastrategian yhteenveto.

Tutustu vuonna 2023 päivitettyyn Sotkamon kuntastrategiaan

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan kuntastrategian kokouksessaan 15.12.2021 § 96, joka päivitettiin kunnanvaltuustossa 30.5.2023 § 48.

Tutustu Sotkamon aiempaan kuntastrategiaan (2017-2021)

Ota yhteyttä

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka