Peukaloiset 0 – 3 v.

Peukaloiset on 0 – 3 -vuotiaiden lasten ryhmä.

Peukaloisissa meille on tärkeää auttaa lasta kehittymään sosiaaliseksi, omatoimiseksi, maailmaa tutkivaksi ja elämästä nauttivaksi yksilöksi. Tarjoamme lapselle hyvän perushoidon ja turvallisen ympäristön, jossa lapsi voi leikin kautta harjaannuttaa taitojaan ja tietojaan.

Pehmonalle kuulokkeet päässä.

Viikko-ohjelmaan kuuluu

  • metsäretkiä
  • leikkimistä
  • salijumppaa
  • muskaria
  • kädentaitojen harjoittamista

Emme myöskään unohda lasten omaehtoista leikkiä, vaan järjestämme sille riittävästi aikaa päivittäin

Varhaiskasvatuksen opettaja Laaksopuro Kirsi
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Jehimoff Julia, Karppinen Anne, Tolonen Veera
Päiväkotiapulainen Asikainen Riina