Vuokatin koulu

Muu toiminta

Koululla järjestetään opetus- ja kasvatustyötä tukevaa muuta toimintaa, kuten koulun kerhotoimintaa sekä oppilaskunnan, henkilöstön sekä kodin ja koulun yhteistyössä järjestämiä tapahtumia.
Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Tätä tavoitetta tukee koulun kiusaamisen vastainen toimintamalli, jonka ytimessä on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja toimintaohjeet kiusaamistilanteiden selvittämiseen.

Tästä kotitiedotteesta näet keskeisimmät ohjeistukset huoltajille.

Poissaolot

Oppilaiden poissaolon syy on aina ilmoitettava opettajalle. Mikäli syy on muu kuin sairaus, on poissaoloon pyydettävä kirjallinen lupa etukäteen.

Opettaja voi myöntää kolmen päivän poissaolon ja sitä pidemmän koulunjohtaja. Ylimääräisen loman aikana opetuksesta vastaa huoltaja.

Pyöräilykypärä

Ensimmäisen luokan oppilaat ovat saaneet vuosittain lahjoituksena polkupyöräkypärän. Kouluaikana tehtävillä pyörämatkoilla kypärän käyttö on pakollista. Vanhempien kanssa yhteisellä päätöksellä on sovittu, että myös koulumatkoilla käytetään kypärää.

Hammashoito

Oppilaidemme pääasiallinen hammashoitopäivät ilmoitetaan huoltajille hammashoitolasta. Opettajat ohjeistavat oppilaat oikeanlaisiin käytöstapoihin, mutta toivomme myös kodeissa keskusteltavan asiasta (rauhallinen odotus, poistuminen odotushuoneesta kielletty jne.). Lukuvuonna 2023-2024 yhteistä hammashoidon kyyditystä ei järjestetä ja oppilaiden hammashoidon kyydityksistä vastaavat huoltajat. Jos oppilaalla on tarve kyyditykselle, asiasta pitää olla yhteydessä vähintään viikkoa aiemmin kuljetuskoordinaattori Juhani Määttään (Wilma, sp. juhani.maatta@sotkamo.fi)

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Virpi Kilpeläinen on koululla alkuviikosta maanantaisin tai/ja keskiviikkoisin klo 9-15. Wilmalla ja puhelimella hänet tavoittaa maanantaista torstaihin. Häneen voi olla suoraan yhteydessä henkilökunta -sivulta löytyvään puhelinnumeroon sekä Wilman välityksellä.

Kuraattori

Kuraattori Miia Hakkarainen on koulullamme torstaisin. Kuraattoriin voi olla yhteydessä jatkuvasti. Yhteystiedot henkilökunta-sivulla.

Liikuntatunnit

Liikuntatunneilla oppilailla tulee olla asianmukaiset ja säähän sopivat liikuntavarusteet (mm. lenkkarit, urheiluvaatteet, sopivat välineet jne.) Sisäpelikengät eivät ole pakolliset, mutta suositeltavat. Suihkussa käynnin, kainaloiden ja jalkojen pesun sekä muun hygienian huolehtimisen ohjeistuksen antaa liikuntatunnin opettaja.

Uinninopetus

Liikkuminen tapahtuu linja-autolla. Muistakaa ottaa uima-asusteen ja pyyheen lisäksi mahdollinen pyllynalunen mukaanne. Uimalaseja löytyy myös uimahallilta.

Kirjastoauto

Kirjastoauto vierailee koulullamme joka toinen torstai klo 9-11. Oppilaat käyvät autossa kouluaikana erillisen aikataulutuksen ja ohjeistuksen mukaan.

Löytötavarat

Vaatteiden ja kenkien merkitseminen oppilaan nimellä on ensiarvoisen tärkeää. Säilytämme löytötavaroita rajallisen ajan.

Vanhempien sopimukset

Vuosien ajan koulumme vanhemmat ovat tehneet yhteisiä koko koulua koskevia sopimuksia. Sopimuksen mukaan kaikkien Vuokatin koululaisten tulee käyttää pyöräilykypärää, myös iltaisin. Iltakotiintulosopimuksen mukaan Vuokatin koululaiset ovat koulupäivän iltoina kotona viimeistään klo 20 (poislukien mahdolliset harrastukset).

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on osallistaa oppilaita koulun päätöksiin sekä järjestää koulutyön ohjeen erilaisia tapahtumia. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita.

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallituksen ovat valinneet oppilaat keskuudestaan. Oppilaskuntaan valitaan kaksi edustajaa luokka-asteilta 3-6 sekä edustajat luokka-asteilta 1-2. Puheenjohtaja myös kouluamme kunnan nuorisovaltuustossa.

Välkkäritoiminta

Koulussa järjestetään välkkäritoimintaa, jossa oppilaat toimivat vertaisohjaajina muille oppilaille järjestäen välituntiaktiviteettejä ja ollen mukana erilaisten liikuntatapahtumien järjestelyissä.

Koulumme oppilaat voivat osallistua Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin, joita järjestetään monipuolisesti sekä omassa kouluympäristössä, Vuokatin palveluiden äärellä sekä muualla Sotkamossa.

Sotkamon kunta on mukana Harrastamisen Suomen mallissa lukuvuonna 2023–2024.

Suomen mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Tarkoituksena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus aidosti mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä tai välittömästi koulupäivän jälkeen. Harrastamisen Suomen malli perustuu lapsilähtöisyyteen: harrastusten tulee olla lasten itsensä toivomia ja heille parhaiten sopivaan aikaan. Järjestettävät harrastukset perustuvat valtakunnalliseen koululaiskyselyyn, jossa kysyttiin lasten ja nuorten mieluisia harrastustoiveita. Kainuussa suosituimpia harrastuksia olivat muun muassa kuvataide, lumilautailu ja laskettelu, ruoan valmistus, kuntosali, sekä metsästys.

Lisää Suomen mallista ja koululaiskyselyn tuloksista voit lukea osoitteesta https://minedu.fi/suomen-malli

Harrastukset alkavat syyskuussa viikolla 36 ja päättyvät toukokuussa viikolla 20. Harrastukset ovat tauolla oppilaiden loma-aikoina. Toiminta tapahtuu koulupäivien yhteydessä tai heti sen jälkeen koulujen tiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Harrastukset ovat osallistujille maksuttomia ja osallistujat ovat vakuutettu tapaturmavakuutuksella toiminnan aikana. Osaan kerhoista on tarjota paikkoja rajallinen määrä, joten ilmoittaudu nopeasti. Ilmoittautuminen kerhoihin päättyy perjantaina 25.8.2023.

Kerhoihin ilmoittautuminen ja kerhojen kuvaukset löytyvät Wilmasta.

Jälki-ilmoittautumiset ja kerhoja koskevat kyselyt:

Juhani Määttä
Koulukoordinaattori
0447502498
juhani.maatta@sotkamo.fi

Kiusaamisen vastainen toiminta

 • Koululla toimivien kiusaamisen vastaisen SoPu-tiimin ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida ennaltaehkäisevää toimintaa.
 • Koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä työrauhaa ohjaa koulun järjestyssäännöt.
 • Kiusaamista ennaltaehkäistään mm. positiivisen pedagogiikan ja säännöllisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun avulla.
 • Kiusaamisen vastainen tiimi ja toimintatavat esitellään lukuvuoden alussa oppilaille ja vanhempainillassa huoltajille.

 • Koulussa toimii kahden henkilön muodostama kiusaamisen vastainen tiimi (SoPu -tiimi).
 • Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset puuttuvat epäasialliseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen sekä kiusaamistapauksiin. Helposti selvitettävät tapaukset selvittää se henkilö, joka on nähnyt tai kuullut tilanteen. Tilanne viedään myös oman opettajan tietoon.
 • Tarvittaessa tilanne ohjataan eteenpäin Sopu-tiimille.
 • Ilmoituksen tiimille kiusaamisesta voi tehdä kuka vain.
 • Tiimi arvioi tilanteen ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 • Tiimi haastattelee oppilaat ensin yksin ja sen jälkeen yhdessä mahdollisimman pian. Kaikki keskustelut kirjataan.
 • Kiusaajalle viestitään selvästi, että kiusaaminen on tiedossa, kiusaamista ei hyväksytä ja kiusaamisen on loputtava välittömästi.
 • Sovitaan oppilaiden kanssa jatkotoimenpiteistä; riittääkö noin kahden viikon päästä pidettävä seuranta vai jatkuuko asian käsittely yhdessä huoltajien kanssa.
 • Huoltajiin ollaan yhteydessä välittömästi haastattelujen jälkeen ja heille kerrotaan tilanteesta.
 • Tarvittaessa pidetään tapaaminen, jossa paikalla on tiimi, oppilas ja huoltaja. Keskustelu kirjataan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.
 • Tarvittaessa selvittelyä jatkaa moniammatillinen tiimi, johon kutsutaan tapauskohtaisesti oppilaiden ja huoltajien lisäksi esimerkiksi rehtori, koulupoliisi, lastensuojelun edustaja, koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri. Keskustelu kirjataan ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.