Oranssi kukka läheltä kuvattuna

Vieraslajit

Vieraslaji tarkoittaa ihmisen siirtämää tai tahattomasti ihmisen avustuksella siirtynyttä lajia yli luontaisten leviämisesteiden kuten valtamerien ja laajojen vuoristojen. Haitalliset vieraslajit ovat niitä, joiden katsotaan vaikuttavan kielteisesti joko alkuperäiseen luotoon tai terveyteen ja turvallisuuteen. Niiltä saattaa puuttua luontaiset viholliset, saalistajat, loiset ja taudit, jolloin ne saattavat lisääntyä ja syrjäyttää alkuperäisiä lajeja. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi ottaa kaiken vieraskasvijätteen maksutta vastaan kaikilla lajitteluasemilla, Risu-Mattilassa ja Majasaaren jätekeskuksessa.

Haitallisten vieraslajien torjunnassa keskeistä on, että haitallisen vieraslajin esiintyminen havaitaan mahdollisimman varhain, ennen kuin se on ehtinyt levitä laajalle alueelle. Kun haitallinen vieraslaji on jo päässyt leviämään ja/tai aiheuttaa harmia, on olemassa monenlaisia mekaanisia, kemiallisia ja biologisia keinoja vieraslajien aiheuttamien haittavaikutusten torjumiseksi ja vieraslajin hävittämiseksi. Haitallisten vieraslajien torjuntakeinot vaihtelevat lajikohtaisesti.

Pääsääntöisesti vieraslajien hävittäminen ja torjunta on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Sotkamon kunnan kiinteistöillä esiintyvien vieraslajien torjunnasta voi olla yhteydessä kunnan puistotoimeen.

Lisätietoa vieraslajeista ja niiden lajikohtaisesta torjunnasta löydät vieraslajit -verkkosivustolta.

Yhteystiedot