Hinnasto

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon, uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liittymiskohta on tontin ja yleisen alueen raja. Muulla alueella kuin liittyjän tontti/kiinteistön alueella maanrakennustöistä huolehtii kuitenkin laitos ja laskuttaa liittyjää laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.

Sotkamon vesihuoltolaitoksen taksa

Vesihuoltolaitos perii asiakkailta tämän taksan mukaisia kulloinkin voimassaolevia liittymis-,
perus-, käyttö- ja palvelumaksuja.

Ota yhteyttä

Mustonen Aija

Toimistosihteeri, tekninen toimisto

Vesilaskutus