sotkamolaista maisemaa ilmasta kuvattuna

Kylät

Sotkamossa on taajaman ulkopuolella parikymmentä elinvoimaista ja vireää kylää.

Sotkamon kylien pääelinkeinoja ovat maa- ja metsätalous sekä matkailu. Myös kaivosteollisuus on merkittävä työllistäjä.

Kylien elämää kehittävät aktiiviset kyläyhteisöt. Monella kylällä vanha kyläkoulu on muutettu kylätaloksi, joka toimii kokoontumis- ja harrastustilana. Myös yhteisiä kota- ja laavurakennuksia on rakennettu usealle kylälle.

​​Sotkamo on tunnettu Vuokatin vaarajonosta, upeista kangasmaastoista sekä vesistöistä, joita kunnan pinta-alasta on n.10%.