Jaostot ja vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Työllisyysjaosto keskittyy pohtimaan keinoja ja toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi sekä kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi työllisyydenhoidon näkökulmasta.

Jouko Korhonen, puheenjohtaja
Sirpa Mustonen
Matti Lukkari
Kalevi Valtanen
Maria Niinivaara
Piia Määttä, nuorisotyön koordinaattori
Marjo Leinonen, työllisyysasiantuntija
Jonna Juntunen, työllisyysohjaaja

Sotkamon kunnan hyvinvointijaosto edistää aktiivisesti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä pyrkii parantamaan kuntalaisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Anne Lukkari, puheenjohtaja
Markus Parkkari
Mervi Sirviö
Jouko Sormunen
Hannu Korhonen
Anne Tuikka, Kainuun hyvinvointialue
Ville Manninen, kasvatusjohtaja
Merja Ojalammi, sivistysjohtaja
Kukka-Maaria Pyykönen, hyvinvointikoordinaattori

Elinvoimajaosto edistää toiminnallaan Sotkamon kunnan elinvoimatyöskentelyä toimien linkkinä muun muassa yrityskentän ja kunnan välillä.

Sami Kilpeläinen, puheenjohtaja
Anssi Rautio
Pia Härkönen
Minna Heikkinen
Vesa Mäkipää
Kari Backman, yritysasiantuntija
Aija Laukkanen, matkailuasiantuntija
Jari Korhonen, maaseutupäällikkö

Maankäyttöjaosto on kunnanhallituksen asettama työryhmä tukemaan Sotkamon kunnan maankäyttöön liittyvää työtä.

Pentti Vihanto, puheenjohtaja
Osmo Polvinen
Janne Hyvönen
Minna Ronkainen
Mirva Heikkinen
Juha Kaaresvirta, kaavoittaja

Tulevaisuusjaosto tekee työtä tulevien kuntastrategioiden tueksi ja tulevaisuusajattelun kehittämiseksi. Kokonaistavoitteena on nähdä tulevaisuuden vaihtoehtoisia skenaarioita, joista parhaimmat valitsemalla tähdätään Sotkamon veto- ja pitovoiman lisäämiseen.

Sami Mähönen, puheenjohtaja
Pertti Granqvist
Antti Kela
Ronja Kettukangas
Heidi Kotilainen
Sirpa Lipponen
Kari Partanen
Jouni Ponnikas
Kerttu Ronkainen
Elsi Tolonen
Kukka-Maaria Pyykönen, hyvinvointikoordinaattori

Kerttu Ronkainen, puheenjohtaja
Kaius Nikula, varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja Tuula Rossi-Määttä, Sotkamon Diabetesyhdistys ry.
Varapuheenjohtaja Kalevi Valtanen, Sotkamon Hengitysyhdistys ry.
Jari Ohtonen, Sotkamon Eläkeläiset ry.
Tuula Korhonen, Sotkamon Helluntaiseurakunta
Eine Pääkkönen, Eläkeliiton Sotkamon yhdistys ry.
Merja Kaipainen, Sotkamon Kehitysvammaisten Tuki ry.
Aila Madetoja, Sotkamon Kuulo ry.
Marjatta Korhonen, Sotkamon Senioriopettajat
Juha Korhonen, Sotkamon Seurakunta
Tarja Pääkkönen, Kainuun hyvinvointialue, vammaispalvelut
Eija Zitting, Kainuun hyvinvointialue, ikäihmisten palvelut

Mika Kilpeläinen, puheenjohtaja
Antti Lankinen, Sotkamon seurakunta, veteraaniyhdyshenkilö
Pentti Schroderus, Sotkamon Reservin upseerit ry.
Kalevi Valtanen, Reserviläiset ry, Sotainvalidien veljesliitto
Veikko Rusanen, Rintamaveteraanit
Aulis Kortelainen, Kainuun Sotaorvot ry.
Asko Tolonen, Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta ry.