Ympäristöterveysjaosto

Ympäristöterveysjaosto hyväksyy ympäristöterveydenhuollon vastuualuetta koskevat sopimukset ja päättää toimialansa palveluiden järjestämistavasta ja -paikoista sekä suoritteista ja niistä perittävistä maksuista Sotkamon valtuuston asettamien yleisten perusteiden mukaisesti.

Ympäristöterveysjaosto toimii yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) mukaisena kuntien yhteisenä ympäristöterveydenhuollon toimielimenä. Yhteistyön perustana on kuntalain (410/2015) 52 §:n tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat vastuuttavat Sotkamon kunnan hoidettavaksi Kainuun SOTE-kuntayhtymän vastuulla 31.12.2022 saakka olleet ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Sotkamon kunnan
ympäristö- ja teknisen lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto toimii kuntalain 51 §:n mukaisena kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yhteisenä toimielimenä.

Jaoston tehtävänä on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas ja terveyshaittoja ja -vaaroja ehkäisevä ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Yhteistoiminta-alueella turvataan ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, taloudellista, tasapuolista ja avointa.

Ympäristöterveysjaoston esittelijänä toimii Sotkamon ympäristöterveysjohtaja.

Sotkamo
Puheenjohtaja Ella Mustakangas, varajäsen Heidi Kotilainen

Hyrynsalmi
Esa Kemppainen, varajäsen Tapani Kemppainen

Kajaani
Minna Leinonen, varajäsen Jukka Väyrynen

Kuhmo
Pekka Horttanainen, varajäsen Janne Ylijoki

Paltamo
Anita Karjalainen, varajäsen Jari-Pekka Pyykkönen

Ristijärvi
Salla Heikkinen, varajäsen Leila Karppinen

Suomussalmi
Markku Korvuo, varajäsen Mikko T. Tolonen