Toiminnasta

Toiminta-ajatus

Laadukas tietojen, taitojen ja oppimismahdollisuuksien tarjoaminen, luovuuden korostaminen, henkisen kehityksen edistäminen, kulttuuriperinteen vaaliminen ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen.

Visio

Kansalaisopistotoiminnan visiona on palvella kaikkia käyttäjiä heille itselle tärkeissä opinnoissa ja harrastuksissa sekä ylläpitää kurssitoimintaa myös sivukylillä Sotkamon kunnan ja Kuhmon kaupungin asukkaille.

Kurssitoiveet ja tilauskoulutus

Toimisto ottaa vastaan toivomuksia kursseiksi ja järjestää koulutusta esimerkiksi yritysten tai muiden yhteisöjen tarpeisiin.

Vakuutukset

Molempien toimipisteiden opettajat ja opiskelijat on vakuutettu tapaturmien varalta oppituntien ajalta.

Todistukset

Säännöllisesti (3/4 kokonaistuntimäärästä) kurssin työskentelyyn osallistuneet saavat pyynnöstä todistuksen. Kurssin päättymisen yhteydessä pyydettävä todistus on maksuton, aikaisempien vuosien todistuksista veloitetaan 9 €. Todistuspyynnöt toimistosta.

Tenttipalvelu

Toimipisteet järjestävät yliopistojen ja muiden oppilaitosten tenttien valvontaa vähentääksemme sotkamolaisten ja kuhmolaisten opiskelijoiden matkustamista opiskelupaikkakunnalle pelkästään tenttiä varten. Asiasta sovitaan erikseen rehtorin kanssa.

Tentin valvonnasta veloitetaan 35 €/h.

Tiedustelut toimistosta, p. 044 750 2078.

Tarvikemaksut

Tarvikemaksu puu- ja metallityön kursseilla Sotkamossa 22 €. Tarvikemaksulla hankitaan liimat yms. ja huolletaan laitteiden teriä ym.
Yksittäinen käyntikerta 15 € käden taitojen ryhmissä, joissa käytetään koneita tai laitteita.