Havumetsä ja vesistö

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain (9/2023) mukaan ympäristöministeriö vastaa luonnon- ja maisemansuojelun yleisestä ohjauksesta, seurannasta sekä kehittämisestä ja kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristö- ja tekninen lautakunta) voi hakemuksesta rauhoittaa luonnonmuistomerkin yksityisen mailla luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti. Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Lue lisää luonnonsuojelusta ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Yhteystiedot