Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tarkoituksena on edistää oppilaan ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä oppilaiden osallisuutta itseään ja opiskeluyhteisöä koskevissa asioissa. Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Perusopetuksen opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Sotkamossa toimii opiskeluhuollon ohjausryhmä ja koulukohtaiset opiskeluhuoltoryhmät. Ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen yleisestä ja koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat monialaisen asiantuntijaryhmän tuen lisäksi kouluterveydenhuollon-, koulupsykologin- ja koulukuraattorin palvelut.

Ota yhteyttä


Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli