Sitouttava kouluyhteisötyö

Kouluvalmentaja

Kouluvalmentaja jalkautuu oppilaiden sekä henkilökunnan kouluarkeen ja on valmiina kohtaamaan lapset ja nuoret.

  • Kouluvalmentaja on osa koulun henkilökuntaa ja tekee moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa.
  • Kouluvalmentaja on turvallinen aikuinen koulun arjessa, joka kuuntelee ja kohtaa nuoria, ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista, edistää hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkii parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • Kouluvalmentajan työn tavoitteita ovat oppilaan ohjaaminen tarkoitustenmukaisten palvelujen piiriin, koulun ja kodin yhteistyön edistäminen, lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitojen, itsetunnon, oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittymisen tukeminen.
  • Kouluvalmentaja tutustuu luokkiin ja koulun oppilaisiin sekä rakentaa keskinäistä luottamusta koulun kaikkiin jäseniin.
  • Kouluvalmentajan tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

SKY – sitouttavan kouluyhteisötyön -pilottihanke 2021-2023

Pilotin tarkoituksena oli kehittää malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. Kohteena ovat 5.-9. -luokkien oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta. Pilotteja oli meneillään useita eri puolilla Suomea.

Koillismaa-Kainuu alueelta pilottiin kuului seitsemän kuntaa Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskenteli kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja 4,5 koulukohtauttajaa.

Hanke tuotti Sotkamon perusopetuksen käyttöön valtakunnallisen läsnäolon tukemisen mallin oppilaan koulunkäynnin tueksi sekä hyvinvoinnin vuosikellon, jotka ovat Sotkamossa kaikilla kouluilla aktiivisesti käytössä.

Ota yhteyttä