Lautakunnat

Sotkamon kunnassa on sivistystoimen ja ympäristö- ja tekninen lautakunta lakisääteisten tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi. Lautakunnat ovat valtuuston alaisia toimielimiä.
Ympäristö- ja teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveysjaosto, joka hyväksyy ympäristöterveydenhuollon vastuualuetta koskevat asiat.