Miten saisimme lisää mielekkyyttä ja työniloa työhömme?

Innostava Sotkamo (Ismo) -hankkeen tavoitteena on opetella oman ja työyhteisön toiminnan systemaattista kehittämistä uusien kokeilujen avulla. Ohjausryhmä asetti hankkeen tavoitteeksi: Me Sotkamossa toimimme rohkeasti yhteistyössä uusia tapoja kokeillen. Esimiesten mukaan jokainen kunnan työyhteisö on jo tehnyt jotain kokeiluja ja miettinyt toimenpiteitä oman toiminnan kehittämiseen.

Tiedote Tuottaajantien ajoneuvoliikenteen sulkemisesta

Piiraisen Viherpalvelu aloittaa 13.9.2021 korotetun suojatien rakentamisen Tuottajantielle Näyttelijäntien risteyksen kohdalle.
Tuottajantien ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan ko. kohdasta rakennustyön ajaksi. Arvioitu työaika on 13. – 22.9.2021.

Tiedote Jäätiön alikulkusillan sulkemisesta

NRC Group Finland Oy tekee Jäätiön alikulkusillan korjaustöitä Kuikkalammentiellä syksyn 2021 aikana.

Sillankorjaustöiden takia joudutaan K-Supermarketin vieressä oleva Jäätiön alikulkusilta sulkemaan ajoneuvoliikenteeltä 13.9. - 1.10. välisenä aikana arkisin ma-pe klo 9-15. Kiertotie kulkee Pohjavaarantien kautta.

Helposti lähelläsi – hyvinvointiaamupäivä Sotkamossa 21.9.2021 klo 9-12

Hyvinvointi on elämänlaatua. Se koostuu fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja hyvinvoinnista sekä sosiaalisista suhteista ja verkostoista. Siihen kuuluvat myös hyvinvointia edistävä elinympäristö, elinolot ja saatavilla olevat palvelut.

Millaisia hyvinvointia tukevia tai estäviä asioita Sinun arjessasi on? Entä miten hyvinvointiasi voisi tukea ja ylläpitää?

Kainuun sote ja Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo, yhdessä ikäihmisten kanssa jatkokehittävät kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää toimintamallia.

Toimintamallin valmisteluun kutsutaan mukaan erityisesti Sinut, 70-vuotta täyttänyt kainuulainen. Tervetuloa Helposti lähelläsi – hyvinvointiaamupäivään kuulemaan ikäihmisten hyvinvointia edistävästä toiminnasta sekä keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä.