Kesäinen järvimaisema avautuu puiden lomasta

Taksat ja maksut

Ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan perustuvasta luvanvaraisten kohteiden valvonnasta, rekisteröinnistä sekä lupa- ja ilmoitusmenettelystä peritään maksu voimassa olevien viranomaistaksojen mukaisesti.

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Sotkamon kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa

Yhteystiedot