Lapset lukevat oppikirjaa sohvalla, ja opettaja sekä koira ovat opettamassa vieressä.

Sotkamo – Lapsiystävällinen kunta

Sotkamon kunnalle on ensimmäisenä Kainuun kuntana myönnetty UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus sen tekemästä työstä lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Lapsiystävällisyys onkin yksi Sotkamon arvoista.

Lapsiystävällinen kunta -logo.

LYK-työ Sotkamossa

Sotkamon kunta haluaa kehittämistyöllä vahvistaa ja kiinnittää huomiota erityisesti seuraavissa asioissa: lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen ja yhteistyöverkoston tiivistämisen, harrastamisen tukeminen sekä lapsivaikutusten arviointi osaksi kunnallista päätöksentekoa.

Toimintasuunnitelma

Keväällä 2024 tehdyn nykytila-arvioinnin pohjalta Sotkamon kunta tulee muodostamaan uuden toimintasuunnitelman.

Vuosien 2022-2023 Sotkamon Lapsiystävällinen kunta –mallin toimintasuunnitelma pohjautui vuonna 2021 tehtyyn nykytilan kartoitukseen. Toimintasuunnitelma sisälsi Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet sekä viestintä- ja perehdytyssuunnitelmat.

Suomen UNICEF myönsi keväällä 2024 Sotkamon kunnalle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen:

UNICEF kiittää Sotkamoa kunnan Lapsiystävällinen kunta -työssä erityisesti koko kunnan ja sen kaikkien toimijoiden luottamushenkilöitä myöten sitoutumisesta lapsen oikeuksien pitkäjänteiseen edistämiseen niin strategisin kuin käytännön keinoin, lapsivaikutusten arvioinnin systemaattista kehitystyötä, kunnan henkilöstön perehdyttämistä lapsen oikeuksiin sekä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi tehdystä työstä. 

Sotkamon kunnan lasten ja nuorten uutiset lanseerataan kevään aikana.

Sotkamon lasten ja nuorten uutiset

Sotkamon lasten ja nuorten uutiset kertovat Sotkamon ajankohtaisia asioita alueen lapsille ja nuorille.

Vuosi 2024

  • Kevällä 2024 Sotkamon kunta sai Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen
  • Kunta ja UNICEF arvioivat kunnan Lapsiystävällinen kunta -työn etenemistä ja tuloksia yhdessä. Mikäli työ on edennyt tunnustuksen kriteerien mukaisesti, UNICEF myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Vuodet 2022-2023

  • LYK-toimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

Vuosi 2021

  • LYK-toimintasuunnitelman valmistuminen (tavoitteet, toimenpiteet)
  • Nykytilankartoitus
  • Sotkamo hyväksyttiin mukaan toimintamalliin

Vuosi 2020

  • Sotkamon kunta haki kunnanhallituksen päätöksellä toteuttamaan Lapsiystävällinen kunta -mallia

 

Sotkamossa Lapsiystävällinen kunta -kehitystyöstä ja sen etenemisestä vastaa kunnan koordinaatioryhmä yhdessä kuntakoordinaattorin kanssa. Koordinaatioryhmään kuuluu viranhaltijoita, työntekijöitä, nuorisovaltuuston edustajia ja kolmannen sektorin edustajia. Mallin yhteyshenkilönä ja kuntakoordinaattorina toimii Salmelan koulun rehtori Janne Huotari.

Ota yhteyttä

Huotari Janne

Rehtori, Salmelan koulu

LYK-koordinaattori

Ajankohtaista

Sotkamo juhlisti Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta onnistuneella tapahtumalla Superparkissa

Sotkamo juhlisti maanantaina 10.6. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta kaikille avoimella tapahtumalla SuperPark…

Sotkamo juhlistaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta kaikille avoimella tapahtumalla SuperParkissa 10.6.2024

Sotkamon kunta järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman SuperParkissa 10. kesäkuuta klo 11-19 juhlistaakseen s…

Sotkamo sai UNICEFin arvostetun Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Sotkamon kunnalle on ensimmäisenä Kainuun kuntana myönnetty UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus sen tekemästä työs…

Uusin jakso lasten ja nuorten uutisista

Lasten ja nuorten uutiset keskittyvät tällä kertaa Tenetin uuteen kouluun. Toimittajina toimivat Aaret Niskanen, Eetu Pa…