Lapset lukevat oppikirjaa sohvalla, ja opettaja sekä koira ovat opettamassa vieressä.

Lapsiystävällinen kunta

Sotkamon kunta valittiin vuonna 2021 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin ensimmäisenä Kainuusta. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Lapsiystävällisyys onkin yksi Sotkamon arvoista.

Unicefin lyk kandidaattilogo

LYK-työ Sotkamossa

Sotkamon kunta haluaa kehittämistyöllä vahvistaa ja kiinnittää huomiota erityisesti seuraavissa asioissa: lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen ja yhteistyöverkoston tiivistämisen, harrastamisen tukeminen sekä lapsivaikutusten arviointi osaksi kunnallista päätöksentekoa.

Toimintasuunnitelma

Sotkamon Lapsiystävällinen kunta –mallin toimintasuunnitelma pohjautuu vuonna 2021 tehtyyn nykytilan kartoitukseen. Toimintasuunnitelma sisältää Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet sekä viestintä- ja perehdytyssuunnitelmat.

Sotkamon kunnan on mahdollista saada UNICEFin myöntämä tunnustus onnistuneesta työstään lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tunnustuksen edellytyksenä on, että työ on edennyt suunnitelmallisesti lapsen oikeuksia edistäen, ja että työtä jatketaan tavoitteellisesti.

Sotkamon kunnan lasten ja nuorten uutiset lanseerataan kevään aikana.

Sotkamon lasten ja nuorten uutiset

Sotkamon lasten ja nuorten uutiset kertovat Sotkamon ajankohtaisia asioita alueen lapsille ja nuorille.

Vuosi 2024

  • Kunta ja UNICEF arvioivat kunnan Lapsiystävällinen kunta -työn etenemistä ja tuloksia yhdessä. Mikäli työ on edennyt tunnustuksen kriteerien mukaisesti, UNICEF myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Vuodet 2022-2023

  • LYK-toimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

Vuosi 2021

  • LYK-toimintasuunnitelman valmistuminen (tavoitteet, toimenpiteet)
  • Nykytilankartoitus
  • Sotkamo hyväksyttiin mukaan toimintamalliin

Vuosi 2020

  • Sotkamon kunta haki kunnanhallituksen päätöksellä toteuttamaan Lapsiystävällinen kunta -mallia

 

Sotkamossa Lapsiystävällinen kunta -kehitystyöstä ja sen etenemisestä vastaa kunnan koordinaatioryhmä yhdessä kuntakoordinaattorin kanssa. Koordinaatioryhmään kuuluu viranhaltijoita, työntekijöitä, nuorisovaltuuston edustajia ja kolmannen sektorin edustajia. Mallin yhteyshenkilönä ja kuntakoordinaattorina toimii Salmelan koulun rehtori Janne Huotari.

Ota yhteyttä

Huotari Janne

Rehtori, Salmelan koulu

LYK-koordinaattori

Ajankohtaista

Sotkamon lasten ja nuorten uutiset – nuoret tekijät nyt myös kameran takana

Sotkamon lasten ja nuorten uusin uutislähetys on julkaistu, ja tällä kertaa Tenetin koulun mediatiimi, erityisopettaja Jus…

Sotkamon kunta jakaa vauvarahaa tänä vuonna syntyneille sotkamolaisille 376 € -haku käynnissä nyt

Tänäkin vuonna sotkamolaisia vauvaperheitä halutaan ilahduttaa vauvarahalla. Sotkamon kunta jakoi etuutta ensimmäisen kerr…

Lastenoikeuksien viikko Sotkamossa: Lapsiystävällisyys arjen ytimessä

Sotkamon kunta on mukana valtakunnallisessa Lastenoikeuksien viikossa 20-26.11.2023, jossa kampanjoidaan lapsen oikeuksien…

LYK-kuntakoordinaattorin terveiset Tampereelta