Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutena on huolehtia lakisääteisistä tehtävistään ja järjestää normaalisti toimintaa myös poikkeuksellisissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin mahdolliset talven ennakoimattomat sähkökatkot myös luokitellaan. Ennakkoon tiedossa oleviin sähkökatkoihin opetusta ja toimintaa sopeutetaan erillisillä suunnitelmilla. Päiväkodit, koulut ja lukio tiedottavat näistä tarvittavilta osin.

 • Mahdollisten sähkökatkojen aikana päiväkotien, esiopetuksen sekä perhepäivähoitajien toimintaa ylläpidetään kaikissa yksiköissä lasten hoitoaikojen varausten mukaisesti. Huoltajilla on mahdollisuus tuoda lapsi omaan tuttuun varhaiskasvatusyksikköön.
 • Varhaiskasvatuksen yksiköissä sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla lisää sähkövalon korvaavia valonlähteitä kuten paristoilla toimivia otsalamppuja ja ladattavia valonlähteitä. Huoltajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan pakkaamaan lapsille mukaan paristokäyttöinen taskulamppu.
 • Varhaiskasvatuspäivän aikana tarjotaan lämmintä ruokaa, mutta mahdolliset sähkökatkot voivat vaikuttaa ruokailuaikatauluihin. Tilojen on arvioitu pysyvän lämpiminä sähkökatkojen aikana, mutta lapsille kannattaa varata mukaan lämpimiä varavaatteita. Päiväkoteihin on hankittu kanistereita juomavettä varten.
 • Sähköpulan uhatessa on mahdollista, että katuvalaistusta ja ulkoliikuntapaikkojen valaistusta rajoitetaan energian säästämiseksi tai valaistus katkeaa sähkökatkon vuoksi. Ilmanvaihto ei toimi sähkökatkotilanteissa ja lämmitys lakkaa toimimasta. Sähkökatkon aikana vedenkäyttöä tulee välttää, sillä jäteveden pumppaus ei toimi. Vesihanojen pikainen sulkeminen on tärkeää katkon aikana. Kaukolämmöllä lämpiävissä kohteissa vesi voi olla polttavan kuumaa sähkökatkojen aikana.
 • WC:n käyttöä on vältettävä sähkökatkon aikana mahdollisuuksien mukaan.
 • Huoltajia pyydetään huomioimaan sähkökatkojen aikana puuttuva valaistus parkkipaikka- ja piha-alueille lasten tuonti- ja hakutilanteissa. Huoltajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota lapsensa näkyvyyteen pimeässä (led-huomiovalot, heijastimet).
 • Sähkökatkot eivät vaikuta koulukuljetuksiin.
 • Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa.

 • Häiriötilanteissa, kuten mahdollisten sähkökatkojen aikana, Sotkamon kunnan peruskoulujen ja lukion toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti. Koulutyössä noudatetaan lukujärjestykseen merkittyjä koulutyön alkamis- ja päättymisaikoja.
 • Koulutoimi on varautunut sähkökatkoihin hankkimalla kouluihin ja lukioon lisää sähkövalon korvaavia valonlähteitä kuten paristoilla toimivia otsalamppuja ja ladattavia valonlähteitä. Koulupäivän aikana tarjotaan lämmin koululounas. Koulutilojen on arvioitu pysyvän lämpiminä sähkökatkojen aikana. Oppilaat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda kouluun lämpimiä varavaatteita. Lisäksi oppilaat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda kouluun paristokäyttöisiä taskulamppuja.
 • Mahdollisella sähköpulalla ei ole vaikutuksia koulukuljetuksien aikatauluihin tai ajoihin, vaan koulukuljetukset järjestetään normaalin aikataulun mukaisesti.
 • Koulut viestivät yksikkökohtaisista toimintatavoista ja poikkeusjärjestelyistä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
 • Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot pidetään avoinna ja toiminta järjestetään mahdollisimman normaalisti. Toiminnassa varaudutaan välipalassa ruokaan, joka ei vaadi lämmittämistä. Huoltajille tiedotetaan asiasta tekstiviestillä/WhatsAppilla. Vanhempia pyydetään tarvittaessa hakemaan lapset aikaisemmin iltapäivätoiminnasta.
 • Sähköpulan uhatessa on mahdollista, että katuvalaistusta ja ulkoliikuntapaikkojen valaistusta rajoitetaan energian säästämiseksi tai valaistus katkeaa sähkökatkon vuoksi. Tällaisessa tilanteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen ja käyttää esimerkiksi paristokäyttöisiä valaisimia, led-lamppuja ja heijastimia. Turhaa liikkumista parkkipaikoilla tulee välttää.
 • Huoltajien on hyvä käydä läpi turvallista liikkumista koulumatkoilla ja koulun pihassa, jos valaistusta ei ole ja liikennevalot eivät toimi. Lapsille, oppilaille ja opiskelijoille on tärkeä kertoa esimerkiksi siitä, että kännykässä kaikki sovellukset eivät sähkökatkon aikana välttämättä toimi ja laitteiden lataaminen ei onnistu. Tällaisia sovelluksia saattavat olla esimerkiksi nettiyhteyttä tarvitsevat matkaliput tai sosiaalisen median vapaa-ajan palvelut, kuten WhatsApp, Instagram, Tiktok ja SnapChat. Näissä tilanteissa perinteinen puhelu ja tekstiviesti saattavat kuitenkin jonkin aikaa toimia.
 • Sähkökatkon aikana vedenkäyttöä tulee välttää, sillä jäteveden pumppaus ei toimi. Vesihanojen pikainen sulkeminen on tärkeää katkon aikana. Kaukolämmöllä lämpiävissä kohteissa vesi voi olla polttavan kuumaa sähkökatkojen aikana. WC:n käyttöä on vältettävä sähkökatkon aikana mahdollisuuksien mukaan.
 • Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja käsitellään samalla tavalla kuin muitakin poissaoloja​.

Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli

Ajankohtaista

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen FB-liven tallenne

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen piti 21.12.2022 klo 12 Facebook -liven, jossa käsiteltiin kunnan ajankohtaisia asioita ja s…

Sotkamon kunnan varautuminen ja toimintamallit sähkökatkosten aikaan

Valtakunnallisessa sähköpulan uhkatilanteessa Sotkamon kunta reagoi vähentämällä sähkön käyttöä. Sähkönkulutusta pyritään …

Vesihuoltolaitoksen toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa

Vesihuoltolaitos on antanut toimintaohjeita kuntalaisille sähkökatkon varalle.