Kevyenliikenteen väylä sijaitsee Parkuantiellä Kontijoen rakennuspaikkojen vieressä.

Kontinjoen rakennuspaikat

Sotkamon kunta tarjoaa mahdollisuuden rakentaa oma koti mukavasti Sotkamoon, Kajaanin rajan tuntumaan, Kontinjoelle. Nämä uudet rakennuspaikat mahdollistavat omakotitalo- ja paritalorakentamisen mukavasti rauhallisessa kylämiljöössä, josta löytyvät monet perheille tärkeät palvelut, kuten päiväkoti ja alakoulu. Perheen koululaiset liikkuvat koulumatkat turvallisesti kevyenliikenteen väylää pitkin.

Kontinjoen rakennuspaikat sijaitsevat 10 km Kajaanista. Halutessaan töihin voi matkata lyhyesti Kajaaniin, ja Sotkamoonkin pääsee reilussa varttitunnissa. Rakennuspaikat ovat yhtä lukuun ottamatta mäntyvaltaisella metsäalueella.

Iso rakennuspaikka soveltuu oman kodin rakentamisen lisäksi myös yritystoiminnan tarpeisiin. Hallirakentaminenkin on mahdollista. Kunta hakee liittymäluvan myös suurimmalle rakennuspaikalle. Omistaja huolehtii pihatien rakentamisesta rakennuspaikalle.

Oheisissa kuvissa kaksi pienempää rakennuspaikkaa sijoittuvat männikön keskiosaan varttuneeseen taimikkoon, ja isompi kuvien taka-alalle hakkuuaukealle. Suurin rakennuspaikka 2,22 ha on hinnaltaan 17 000€. Sen lisäksi alueella on 0,65 ha kokoinen rakennuspaikka, jonka hinta on 12 000€. Ostamisen vaihtoehtona on vuokraus 60 vuodeksi. Rakennuspaikat sijoittuvat 6-tien ja Parkuantien väliselle alueelle.

Näkymä korkealta Kontijoentonteista.
Lähikuva Kontijoen tonteista.
Kontijoen rakennuspaikat.