Värikkäitä paperisydämiä kiinnitetty puisilla pyykkipojilla narulle roikkumaan.

Varhaiskasvatuksen ja huoltajien yhteistyö

Huoltajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden välinen avoin, sitoutunut ja luottamuksellinen yhteistyö on perusta lapsen terveen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Hoitosuhteen alkaessa varhaiskasvatuksessa meille on tärkeää perheen kiireetön tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan ja sen työntekijöihin.

Tärkeimpänä yhteistyömuotonamme ovat huoltajien ja hoitohenkilöstön väliset keskustelut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. Keskustelujen pohjana on sinun tietämyksesi omasta lapsestasi. Lapsen kannalta on merkittävää, että hänelle tärkeät aikuiset keskustellen ja tutustuen löytävät yhteisen tavan tukea lapsen kehitystä ja kasvua sekä elää kodin ja varhaiskasvatuksen arkea.

Meillä varhaiskasvatuksessa on käytäntö, että lasta hoitoon tuotaessa tai hakiessa huoltajat eivät puhu puhelimeen, vaan puhelut hoidetaan muuna aikana.

Tärkeimmät asiat

Sininen, punainen ja keltainen legoukkeli seisovat kädet ylhäällä suut hymyssä valkoisista paloista muodostuvan palapellin päällä.

Tutustumiskäynti

 • Lapsemme -lomake mukaan
 • hoitosuunnitelma
 • hoitopaikan tiedote
 • sovimme seuraavan ajan
Rivi lapsihahmoja, joita aikuisen käsi suojaa ylä- ja alapuolelta.

Keskustelu / Lapsi varhaiskasvatuksessa

 • vähintään kerran vuodessa
 • sovimme yhteisen ajan huoltajien kanssa
 • tarvittaessa yksilöllisen kehityksen ja oppimisen tavoitteet
Lapsen käsi sormenpäissä vadelmat.

Palaute / Arviointikeskustelu

 • sovimme yhteisen ajan huoltajien kanssa
 • toimikauden päättyessä tai uuden alkaessa
 • varhaiskasvatuspaikan tai -ryhmän vaihtuessa

Lapsen varhaiskasvatus- / esiopetussuunnitelman laatiminen

Keskustelemalla saamme tietoa lapsesi tottumuksista, tavoista ja mielenkiinnonkohteista. Samalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa lapsesi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöihin. Sinulla on huoltajana mahdollisuus antaa palautetta lapsesi varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta halutessasi toimintakauden aikana ja myös vastaamalla asiakaskyselyihimme.

Kuntavasun kansikuvassa vesiväreillä maalattu prinsessa ja prinssi, takana sininen taivas ja tähtiä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (= Vasu)

 • Laadimme Vasun yhdessä huoltajien kanssa toimikauden alussa ja tarkistamme sitä toimikauden aikana. Lapsi voi olla mukana ikäkautensa edellyttämällä tavalla
 • Sovimme ajan yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuspaikan työntekijöiden kanssa.
 • Ennen keskustelua huoltajat täyttävät lomakkeen ”Huoltajien havaintoja lapsestaan” ja palauttavat sen varhaiskasvatuspaikkaan.
 • Ennen neuvolan vuositarkastusta keskustelemme huoltajien kanssa ja täytämme Neuvola/Varhaiskasvatus -tiedonsiirtolomakkeen.
Värikyniä ympyrässä terät keskellä.

Lapsen esiopetussuunnitelma

 • Esiopetuksessa olevasta lapsesta teemme esiopetussuunnitelman.

Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat sinun ja työntekijöiden tukena lapsesi kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Mikäli lapsellasi ilmenee kehityksessään lisääntynyttä tuen tarvetta, kirjaamme varhaiskasvatussuunnitelmaan yksilölliset kehityksen ja oppimisen tavoitteet. Tuen tarvetta, laatua ja tavoitteita arvioimme yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja erityisopettajan sekä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Tuen tarpeen kirjaamme kolmiportaisen tuen suunnittelulomakkeelle ja arvioimme tuen tarvetta vähintään kerran toimikauden aikana. Lapsesi varhaiskasvatussuunnitelma siirtyy lapsen mukana uuteen varhaiskasvatuspaikkaan ja täydentyy lapsen kehityksen myötä, entistä arvioiden ja yksilöllistä kehitystä seuraten

Sinulta huoltajana pyydetään aina lupa yhteistyölle ja keskustelulle muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatushenkilöstöllä on salassapitovelvollisuus lastanne ja perhettänne koskevissa asioissa.