Katunäkymä Kainuuntieltä etualalla Matkakoti Tikkanen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan yleisenä tavoitteena on kehittää rakennetun ympäristön toimivuutta ja esteettistä viihtyisyyttä. Rakennuskannan terveellisyyttä, turvallisuutta ja teknistä laatua pidetään yllä neuvonnan, valvonnan, lupahallinnon ja tarkastusten avulla.

Rakennusvalvonnassa selvitetään rakentamishankkeiden luvanvaraisuus ja käsitellään rakentamiseen, purkamiseen ja maisemaa muuttaviin töihin tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Mikäli suunnittelet rakentamista, korjaamista tai muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Asiakaspalvelu

Tavoitat meidät sähköisesti joko Lupapiste-palvelun kautta, sähköpostilla tai puhelimitse. Mahdollisesta tapaamisesta kannattaa sopia etukäteen. Asiakirjat ja päätökset ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa pyydettäessä.

Harri Antti, Ympäristötoimen päällikkö, rakennustarkastaja

  • asiakaspalvelu ja -palaute
  • lupien käsittely
  • pohja- ja rakennekatselmukset

Heikkinen Janne, rakennustarkastaja

  • lupien käsittely
  • kaivosalueiden rakennusten luvitukset (ympäristöasiat: ELY-keskus ja Sotkamon Ympäristövalvonta)
  • aloituskokoukset, käyttöönotto- ja loppukatselmoinnit
  • paloturvallisuus ja hätäpoistuminen
  • rakennus- ja kiinteistörekisterin selvitystyö

Partanen Eeva, toimistosihteeri

  • asiakirjapyynnöt ja selvitykset
  • arkistoitujen suunnitelmien osto.

Julkipanoilmoitukset ja kuulutukset

Tietosuojaselosteet