Katunäkymä Kainuuntieltä etualalla Matkakoti Tikkanen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan yleisenä tavoitteena on kehittää rakennetun ympäristön toimivuutta ja esteettistä viihtyisyyttä. Rakennuskannan terveellisyyttä, turvallisuutta ja teknistä laatua pidetään yllä neuvonnan, valvonnan, lupahallinnon ja tarkastusten avulla.

Rakennusvalvonta on pääasiassa suljettuna 1.7.–28.7. välisen ajan. Voitte ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia rakennusvalvonnan yhteiseen sähköpostiin.

Rakennusvalvonnassa selvitetään rakentamishankkeiden luvanvaraisuus ja käsitellään rakentamiseen, purkamiseen ja maisemaa muuttaviin töihin tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Mikäli suunnittelet rakentamista, korjaamista tai muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Asiakaspalvelu

Tavoitat meidät sähköpostilla tai puhelimitse. Vireillä olevaan lupa-asiaan liittyviä viestejä voi myös laittaa Lupapisteessä, mutta sitä kautta laitetuista viesteistä ei tule meille herätettä, joten emme välttämättä vastaa. Kaikki asiakaskäynnit tulee sopia etukäteen virka-ajan puitteissa. Asiakirjat ja päätökset ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa pyydettäessä.

Harri Antti, Ympäristötoimen päällikkö, rakennustarkastaja

  • asiakaspalvelu ja -palaute
  • lupien käsittely
  • pohja- ja rakennekatselmukset

Heikkinen Janne, rakennustarkastaja

  • lupien käsittely
  • kaivosalueiden rakennusten luvitukset (ympäristöasiat: ELY-keskus ja Sotkamon Ympäristövalvonta)
  • aloituskokoukset, käyttöönotto- ja loppukatselmoinnit
  • paloturvallisuus ja hätäpoistuminen
  • rakennus- ja kiinteistörekisterin selvitystyö

Partanen Eeva, toimistosihteeri

  • asiakirjapyynnöt ja selvitykset
  • arkistoitujen suunnitelmien osto.

Julkipanoilmoitukset ja kuulutukset

Tietosuojaselosteet