Avustukset ja lainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen perusparannukseen ja hankintaan.
ARA hyväksyy myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen.
Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain.

Valtion varoista myönnetään korjaus-, hissi- ja esteettömyysavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen.

Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkukustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan.

Lisätietoja http://www.ara.fi