Sotkamon virastotalo

Päätöksenteko

Sotkamon kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhallitus, tarkastus- ja keskusvaalilautakunta.

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto, jossa on 27 jäsentä. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kokousnuija

Esityslistat ja päätöksenteko

Esityslistat- ja pöytäkirjahausta löydät eri toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat.

Kokousnuija

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätöshaulla löydät nähtävillä olevat viranhaltijapäätökset.