Kaivinkone uuden koulurakennuksen työmaalla

Melu ja tärinä

Erityisen häiritsevästä tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnosta on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä kirjallinen ilmoitus. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen (esimerkiksi rakentaminen) liittyvästä toiminnasta.

Ilmoitus tehdään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluun. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös, jossa voidaan antaa määräyksiä muun muassa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä sekä tiedottamisesta asukkaille. Toiminnasta, jolla on ympäristölupa, ei tehdä meluilmoitusta.

Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvästä meluhaitasta voi ottaa yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen.

Yhteystiedot