Tamma ja varsa ulkoilemassa

Ajankohtaista maaseutupalveluissa

Avustus maatalouden muovijätteen keräämiseksi

Sotkamon kunta maksaa avustusta maatalouden ml. puutarhatalouden muovijäätteen keräämisestä vuosina 2022 ja 2023.

Avustusta on haettava ja se voidaan myöntää maksettua laskua vastaan. Avustus kohdistetaan laskun arvonlisäverottomaan summaan. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi vastaanotto- ja keräysmaksut, hallinnolliset maksut ja rahtikustannukset pois lukien rahtikustannukset, jotka muodostuvat muovijätteen kuljettamisesta tilan omalla kalustolla vastaanottopisteeseen tai siirtämisestä tilan sisällä. Avustusta maksetaan enintään 400 euroa / vuosi / tila tai laskun arvonlisäverottoman summan ollessa tätä alempi, enintään laskun arvolisäverottoman summan verran.