Kädet yhdessä päällekkäin, taustalla värikkäitä leikkipalikoita.

Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukitoimet ovat osa kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja.

Tukea annetaan lapselle ensisijaisesti omassa ryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu edellytä tuen tarjoamista toisessa ryhmässä tai yksikössä. Yksilöllisempi erityinen tuki mahdollistuu Leivolan ja Tiilikankaan integroiduissa pienryhmissä, sekä Tiilikankaan päiväkodin integroidussa pienesiopetusryhmässä.

Riittävän aikainen ja oikein kohdennettu tuki edistää lapsesi kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäisee ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa mukana ovat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Puuvärikynät aseteltu niin, että terät muodostavat sydänkuvion.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023 – 2025

Aluehallintoviraston sähköinen oikaisuvaatimus

Aluehallintoviraston sähköisellä oikaisuvaatimuksella voi vaatia oikaisua varhaiskasvatuksen ja opetustoimen asioissa. Oikaisua voi vaatia esimerkiksi varhaiskasvatuksen tukipäätökseen, perusopetuksen erityisen tuen antamista koskevaan päätökseen, oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamiseen sekä opiskelijan eronneeksi katsomiseen.

Komulainen Tarja

Päiväkodin varajohtaja, Leivola/varhaiskasvatuksen erityisopettaja_Pörhikit (ma-to)

Kuvaja Sari

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kyllönen Arja

Päiväkodin varajohtaja, Satuvakka/kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Patjas Saara

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja / Tiilikangas_Suopursut, Käpymetsä ja perhepäivähoito