Hiiroset 0 – 3 v.

Hiiroset on 0 – 3 -vuotiaiden lasten ryhmä.

Hiirosilla jokapäiväistä toimintaa ohjaavat lasten tarpeet sekä heidän yksilölliset piirteensä. Jokainen lapsi saa olla oma itsensä. Ohjaamme lapsia tunnistamaan, mikä on elämässä oikein, mikä väärin.

Lapsi halaa valkoista pehmolelua.

”Olla aidosti läsnä, kun lapsi sitä tarvitsee. Syli juuri silloin, kun sitä tarvitsee.”

Leivolankylän mahtavat puitteet takaavat sen, että lasten mielikuvitus ja heidän omatoimisuutensa ovat arvossa arvaamattomassa. Pedagogiikkaa toteutamme toimimalla lapsen ehdoilla, tartumme hetkeen ja asetamme toiminnallemme tavoitteita. Jokaisen lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma sekä ryhmän yhteinen suunnitelma takaavat sen, että jokaiselle tekemiselle on tavoite.

Hiiroset

Käpymetsän vuoropäiväkoti

Varhaiskasvatuksen opettaja Amano Minttu
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
Auma-aho Liisa, Kortet Janina, Sirviö Minna, Tervo Janika