Rakennustarkastaja, takin selässä teksti Rakennusvalvonta, Sotkamon kunta

Kiinteistöinventointi

Ympäristö- ja teknisen lautakunta päätti (päätös 27.03.2023 § 61 371/10.03.00.07/2023) aloittaa kiinteistökannan inventoinnin kunnan alueella.

Selvitystyön tarkoituksena on selvittää Sotkamon kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta suhteessa kunnan rakennus-, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneisto- sekä verohallinnon rekisteriin.

Kiinteistötietojen selvitystyössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Rakennusvalvonnasta lähetetään epäselviin kohteisiin omistajille kiinteistöselvityslomake, jolla voi ilmoittaa rekisteristä puuttuvat rakennukset ja tarvittaessa korjata rakennusten tietoja.

Lisäksi rakennusvalvonta suorittaa tarkastuksia kohteissa. Tarkastuksen yhteydessä olemassa olevaa rakennuskantaa verrataan rekisteritietoihin, sekä tarvittaessa rakennukset mitataan ja kuvataan. Tarkastus ei vaadi kiinteistönomistajan läsnäoloa, vaan tarvittaessa otamme teihin yhteyttä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa valokuvia rakennusvalvonnan työtä varten. Työ tapahtuu ulkoa käsin, eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä. Inventointityöryhmällä on mukana henkilökohtainen ID-kortti, sekä tietolappu auton ikkunassa.

Rakennusvalvontatoimisto on aloittanut kiinteistöinventointityön toimistotyönä jo vuoden 2022 alussa. Hankkeeseen on palkattu yksi toimistosihteeri. Inventointia tehtäessä on verrattu suunnitelmia, rakennus- ja huoneistorekisteriä sekä verottajan tietoja.