Kuvituskuva mittaus- ja paikkatiedoista.

Mittaus ja paikkatieto

Mittaus- ja paikkatietopalvelut vastaa kunnan kartta- ja paikkatietoaineistosta, sekä mittaus- ja kartoitustöistä.

Toimialaamme kuuluu kaavoitusmittausten valvonta, karttojen laadinta, ylläpito ja hyväksyminen, rakennuspaikkojen merkintämittaukset, rakentamisen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien paikkatietojen tuottaminen ja muut mittaus- ja kartoitustyöt.

Karttojen ja mittausaineistojen käsittelyyn ja tuottamiseen käytetään Mapinfo, Autocad (YTCad) ja 3D-win ohjelmistoja. Koordinaatisto on ETRS-GK28 ja korkeusjärjestelmä N2000. Maastomittaukset tehdään GNSS- ja takymetri kalustolla.

Maanmittauslaitos vastaa Sotkamon alueen maanimittaustoimituksista ja ylläpitää kiinteistörekisteriä.

Ota yhteyttä