Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma 2024-2030

Sotkamon kunnan liikuntaolosuhteiden kehittämistyön
strategiset linjaukset esitetään liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmassa.

Sotkamon kunta aloitti vuonna 2021 liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman valmistelun. Tavoitteena oli luoda liikuntaolosuhteiden kehittämistyölle suunnitelma-asiakirjan muotoon tehdyt strategiset linjaukset, jotka edesauttavat vuosittaisten investointipäätösten ja muiden toimenpiteiden suuntaamista kunnassa.  Kehittämissuunnitelman laatimisesta on vastannut kunnassa poikkihallinnollinen ohjausryhmä ja laadinnassa on hyödynnetty myös asiantuntijoita. Ohjausryhmän lisäksi asiakirjan laatimisprosessissa on ollut keskeinen rooli kuntalaisten, paikallisten liikuntaseurojen ja matkailutoimijoiden osallistamisella. Osana prosessia on erilaisten kyselyiden ja haastatteluiden kautta saatu hyödyllistä taustatietoa sekä kehittämisnäkemyksiä. Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma on hyväksytty Sotkamon kunnanvaltuustossa 28.11.2023 § 119.
Lisätietoja liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmasta antaa liikuntakoordinaattori Ossi Pulkkinen.