Ateriapalvelut

                         

    

Hyvää ja terveellistä ruokaa ammattitaidolla

Sotkamon kunnan ateriapalvelut toimivat tukipalveluna kunnan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän palveluille Sotkamossa. Ateriapalvelujen tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa laadukkaita,
terveellisiä aterioita kustannustehokkaasti eri asiakasryhmille.

Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa ateriat asiakaslähtöisesti käyttäen ensiluokkaisia
ja turvallisia raaka-aineita. Suunnittelun pohjana käytämme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia.

Tehokkaat tuotantovälineet, tuotantoprosessien toimivuus ja kustannustietoisuus takaavat sen, että
palvelumme ovat laadukkaita ja edullisia.

Ruuan laatu on tärkeä toimintaamme ohjaava tekijä. Omavalvontaohjelmaa noudattaen varmistamme
ateriatuotteet turvallisuuden, aina asiakkaan lautaselle saakka.

Palvelua tuotetaan päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, kouluille, perhepalvelujen päivätoiminta ja
asumisyksiköille, palvelukodeille ja sairaalan osastolle. Huolehdimme henkilöstöaterioiden sekä
edustus- ja kokous tarjoiluista Sotkamon kunnan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
henkilöstölle ja toimialoille. Kotona asuville ikä-ihmisille tarjoamme kotipalveluaterioita kotiin toimitettuina,
tällä pyrimme edistämään kotona asumisen jatkamista.

1.8.2016 Alkaen ruokaa valmistetaan yhdessä, tammikuu 2016 lopussa valmistuneessa tuotantokeittiö Apajassa.