Virastotalon teknisen toimiston käytävä

Teknisten palvelujen hallinto

Ympäristö- ja tekninen toimiala vastaa kunnallisteknisistä palveluista, liikennealueista, kiinteistöpalveluista, ateria- ja puhtaanapitopalveluista, ympäristöpalveluista, ympäristöterveyspalveluista sekä vesi- ja viemärihuollosta. Palvelut tuotetaan itse, yhteistoiminnassa lähikuntien kanssa tai ostopalveluina.

Teknisen toimialan johto

Helenius Harri
tekninen johtaja

 • ympäristö- ja teknisen ltk:n esittelijä
 • henkilöstöasioiden koordinointi
 • henkilöstön koulutus
 • eri hallinnonalojen koordinointi
 • teknisen toimen tiedottaminen
 • talousarvion laadinta

Toimistopalvelut

Leinonen Kaarina
toimialasihteeri

 • ympäristö- ja teknisen lautakunnan esityslistat, pöytäkirjat, pöytäkirjan nähtävilläpito ja pöytäkirjaotteet
 • talousarvion laadinta ja seuranta
 • venepaikkojen ja raskaan liikenteen pysäköintialueen parkkipaikkojen vuokraus
 • henkilöstösihteerin tehtävät

Mustonen Aija
toimistosihteeri

 • vesi- ja jätevesilaskutus, liittymissopimukset
 • vesihuoltolaitoksen yleislaskutus

Meriläinen Merja
toimistosihteeri

 • ateria- ja siivouspalvelujen laskutus
 • yleisten maa-alueiden vuokraus ja laskutus
 • kiinteistö- ja liikuntatoimen laskutus
 • yksityistieavustusten maksatus
 • teknisen toimialan yleislaskutus
 • toripaikkavaraukset

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan asiat

Ympäristö- ja tekninen lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä keskiviikkona,
pöytäkirjat ovat nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina teknisessä toimistossa.

Helenius Harri

Tekninen johtaja, kunnan työsuojelupäällikkö

Kunnan työsuojelupäällikkö

Mustonen Aija

Toimistosihteeri, tekninen toimisto

Vesilaskutus