Asumisen avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n varoista voidaan myöntää sosiaalisin perustein vanhusväestön ja vammaisten asuntojen
korjausavustuksia sekä pientalojen energia-avustuksia.

Avustuksia haetaan vuosittain kunnan ilmoittamana hakuaikana.

korjausavustushakemus ARA:n lomake 35
selvitys varallisuudesta ARA:n lomake 35L
pientalojen energia-avustushakemus ARA:n lomake 36d

Lisätietoja: http://www.ara.fi/rahoitus/avustukset