Vesilaitos

Sotkamon vesilaitoksella on käytössä neljä pohjavedenottamoa. Hiukasta otettava pohjavesi alkaloidaan natronlipeällä (Ph:n nosto). Vesijohtoverkostoa on n. 300 km ja vesilaitos toimittaa vettä oman toiminta-alueensa lisäksi yhdelletoista vesiosuuskunnalle tai yhtymälle. Vettä pumpataan verkostoon n. 2000 m3/d ja kaikki vedenottamot ovat kaukokäytön ja -valvonnan piirissä. Verkostovettä tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti 1-2 kertaa kuukaudessa.

Viimeisin vesitutkimus tulos – Sotkamon vesi on pehmeää

Sotkamon  kunnan vesihuoltolaitoksen toimittaman veden kovuus on n. 2,0-4,0 °dH (0,35-0,66 mmol/l) eli vesi on pehmeää. Esimerkiksi astianpesukoneissa ei tarvitse käyttää aineita veden pehmennykseen. Pesuainepakkausten annosteluohjeita on syytä noudattaa.

Veden kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina, °dH tai millimooleina, mmol/l (1 mmol/l = 5,6°dH). Vesi on pehmeää, jos kovuus on 2,1- 4,9°dH (0,38 – 0,88 mmol/l) ja keskikovaa jos kovuus on 4,9 – 9,8°dH (0,88 – 1,75 mmol/l).

Yhteystiedot