Auki oleva vesihana.

Vesilaitos

Sotkamon vesilaitoksella on käytössä neljä pohjavedenottamoa. Hiukasta otettava pohjavesi alkaloidaan natronlipeällä (Ph:n nosto). Vesijohtoverkostoa on n. 300 km ja vesilaitos toimittaa vettä oman toiminta-alueensa lisäksi yhdelletoista vesiosuuskunnalle tai yhtymälle. Vettä pumpataan verkostoon n. 2000 m3/d ja kaikki vedenottamot ovat kaukokäytön ja -valvonnan piirissä. Verkostovettä tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti 1-2 kertaa kuukaudessa.

Viimeisin vesitutkimus tulos – Sotkamon vesi on pehmeää

Sotkamon  kunnan vesihuoltolaitoksen toimittaman veden kovuus on n. 2,0-4,0 °dH (0,35-0,66 mmol/l) eli vesi on pehmeää. Esimerkiksi astianpesukoneissa ei tarvitse käyttää aineita veden pehmennykseen. Pesuainepakkausten annosteluohjeita on syytä noudattaa.

Veden kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina, °dH tai millimooleina, mmol/l (1 mmol/l = 5,6°dH). Vesi on pehmeää, jos kovuus on 2,1- 4,9°dH (0,38 – 0,88 mmol/l) ja keskikovaa jos kovuus on 4,9 – 9,8°dH (0,88 – 1,75 mmol/l).

Yhteystiedot

Ajankohtaista

Sotkamon kunnan tie- ja katuhankkeet: Elinvoimaa ja viihtyisyyttä tukevia investointeja kesälle 2024

Kunnan infrastruktuurin kehittäminen on olennainen osa elinvoimaisen ja turvallisen ympäristön rakentamista muun muassa ku…

Vesihuoltolaitos tiedottaa

HOX! 10.4.2024 Vesijohtovuoto korjattu, vesijohtokaivannon täyttötyöt tehdään loppuun 11.4 mennessä. Läpikulku estynyt. …

Vesihuoltolaitos tiedottaa sakkaisesta vedestä Harjukadulla

Sotkamossa Harjukadulla on havaittu sakkaista vesijohtovettä. Alueella tehdään paalutus- ja maanrakennustöitä. Tästä johtu…