Koulumatkat ja koulukuljetukset

Sotkamon kunta järjestää Sotkamossa asuvien peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joilla perusopetuslain ja -asetuksen mukaan on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan kuljetukseen.

Koulukuljetus -kyltti

Koulukuljetus järjestetään kunnan kustantamana ensisijaisesti yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai jos lapsi ei voi sitä käyttää, kunnan erikseen järjestämällä kulkuneuvolla lähimpään kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan/lähikouluun, kun koulumatkan pituus on

– Esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-2. luokkien oppilailla yli 3 kilometriä

– Vuosiluokkien 3.-9.oppilailla yli 5 kilometriä.

Jos oppilas otetaan oppilaaksi muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun tai -esikouluun, oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen.

Ota yhteyttä


Taksien aikatauluja voi tiedustella
Sotkamon koulutaksista p. 044 982 7675

Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli