Nuorisotoimen avustukset

Nuorisotoimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu 3 500 € nuorisojärjestöjen ja nuorten toimintaryhmien toiminnan tukemiseen määräraha. Sivistystoimen lautakunta päättää hyväksymiensä jakoperusteiden mukaisesti nuorisotoimen avustusten kohdentamisesta. Varsinaiset avustuspäätökset tekee sivistysjohtaja, käyttäen sivistystoimen lautakunnan hyväksymiä jakoperusteita.

Avustukset ovat koko vuoden haettavissa.